5/5 - (1 امتیاز)

مطابق قانون و مقررات فعلی کشور کلیه نوزادانی که در ایران متولد می شوند، باید دارای شناسنامه باشند. گرفتن شناسنامه نوزادان توسط والدین نوعی تکلیف قانونی به حساب می آید. والدین ۱۵ روز از تاریخ تولد نوزاد فرصت دارند تا برای فرزندشان شناسنامه بگیرند. طبق قانون ثبت احوال کشور، افراد زیر می توانند، برای نوزادان تازه متولد شده شناسنامه بگیرند:

 • پدر
 • جد پدری
 • مادر
 • وصی یا قیم

با این وجود در برخی از موارد گرفتن شناسنامه برای نوزادان به دلیل نامعلوم بودن پدر، کاری سخت و دشوار است. مخصوصا اگر نوزاد متولد شده حاصل رابطه نامشروع بین زن و مردی که پیوند زناشویی ندارند، باشد. همچنین در صورتی که بین زن و مرد عقد شرعی وجود داشته باشد اما این عقد در محضر به ثبت نرسیده باشد. باز هم گرفتن شناسنامه برای نوزادی که حاصل این نوع ازدواج می باشد کار دشواری خواهد بود. در این مطلب درباره شرایط و مراحل گرفتن شناسنامه بدون نام پدر از زبان بهترین وکیل تهران صحبت خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

شرایط گرفتن شناسنامه طفل بدون نام پدر

همانطور که اشاره شد، امکان گرفتن شناسنامه بدون نام پدر وجود دارد. زمانی که یک زن و مرد با یکدیگر ازدواج کنند و ازدواجشان را ثبت نمایند، اگر بنا بر دلایلی بین زن و مرد مشکل و اختلافاتی پیش آید و پدر به دلیل وجود این اختلافات و یا به دلیل حضور نداشتن، برای نوزاد تازه متولد شده خودش اقدام به گرفتن شناسنامه نکند، مادر نوزاد با در دست داشتن دلایل و مدارک لازم مانند عقد نامه می تواند، برای نوزاد بدون پدر شناسنامه بگیرد.

اگر زن و مرد به طور شرعی با یکدیگر ازدواج کرده باشند، اما به دلایلی اقدام به ثبت نمودن عقد دائم یا موقت خود نکرده باشند، باید هر دوی آن ها به اداره ثبت احوال مراجعه نمایند و پس از اقرار به ازدواجشان، برای نوزاد تازه متولد شده شناسنامه بگیرند.

در صورتی که عقد دائم یا موقت بین زوجین جاری شده باشد. ولی به ثبت نرسیده باشد و پدر حاضر به مراجعه به ثبت احوال برای گرفتن شناسنامه نوزاد نباشد. در این صورت گرفتن شناسنامه بدون نام پدر به یک پرونده حقوقی تبدیل خواهد شد.

گرفتن شناسنامه بدون نام پدر

در چنین شرایطی مادر برای گرفتن شناسنامه بدون نام پدر باید ابتدا با ارائه نمودن دادخواست اثبات زوجیت، ازدواج دائم یا موقت خود را با پدر نوزاد اثبات کند. پس از اثبات شدن رابطه زوجیت، مادر می تواند از دادگاه تقاضای ملزم کردن پدر برای گرفتن شناسنامه نوزاد را داشته باشد.

سایر شرایط گرفتن شناسنامه بدون نام پدر

همچنین در صورتی که الزام پدر به گرفتن شناسنامه نوزاد امکان پذیر نباشد یا پدر نوزاد غایب باشد و امکان دسترسی به وی وجود نداشته باشد. مادر می تواند از دادگاه صادر نمودن حکم امین موقت برای نوزاد را داشته باشد. پس از صدور حکم امین موقت از طرف دادگاه، مادر می تواند به اداره ثبت احوال مراجعه نماید و برای نوزاد خود شناسنامه بگیرد. در چنین شرایطی نام خانوادگی مادر به نوزاد داده خواهد شد و تنها نام پدر نوزاد در شناسنامه وی ثبت خواهد شد. شرایط گفته شده در مواردی است که ازدواج زن و مرد شرعی باشد اما ثبت نشده باشد.

اما در صورتی که نوزاد متولد شده حاصل یک رابطه نامشروع باشد و پدر و مادر وی دارای عقد ازدواج نباشند، اگرچه نوزاد متولد شده از رابطه نامشروع، ملحق به والدین نمی شود، اما طبق رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به منظور ضایع نشدن حقوق قانونی فرزند نامشروع ، پدر و مادر موظفند با مراجعه به اداره ثبت احوال، برای نوزاد متولد شده شناسنامه بگیرند. در صورتی که پدر نوزاد نامشروع برای دریافت شناسنامه فرزندش اقدام نکند، مادر نوزاد می تواند برای نوزاد شناسنامه بگیرد و در شناسنامه نوزاد نام خانوادگی خود را درج نماید.

نحوه و مراحل گرفتن شناسنامه نوزاد بدون پدر

نحوه گرفتن شناسنامه بدون نام پدر بستگی به این موضوع دارد که نوزاد متولد شده مشروع است یا نامشروع؟ در صورتی که نوزاد متولد شده حاصل یک رابطه مشروع باشد، اما پدر نوزاد مفقودالاثر باشد و یا از روی عمد برای گرفتن شناسنامه نوزاد اقدام نکند، همانطور که اشاره کردیم، مادر می تواند از طریق دادگاه خانواده، رابطه زوجیت خود را اثبات نماید و یا حکم امین موقت را از دادگاه دریافت کند و با مراجعه به یکی از ادارات ثبت احوال، برای فرزندش شناسنامه بگیرد.

اما اگر نوزاد متولد شده حاصل رابطه نامشروع باشد، مادر با در دست داشتن مدارک لازم و مراجعه به یکی از ادارات ثبت احوال می تواند برای فرزندش تقاضای دریافت شناسنامه با نام خانوادگی خود را داشته باشد. توجه داشته باشید، حتی اگر بتوان برای نوزادانی که از رابطه نامشروع متولد می شوند شناسنامه گرفت، اما هیچ ارثی از پدر و مادر این فرزندان به آن ها تعلق نمی گیرد.

مراحل گرفتن شناسنامه نوزاد بدون پدر

مدارک لازم برای گرفتن شناسنامه نوزاد بدون پدر

هنگامی که مادر قصد گرفتن شناسنامه نوزاد بدون پدر را دارد و با مراجعه به اداره ثبت احوال تقاضای دریافت شناسنامه برای نوزاد خود را داشته باشد، باید مدارکی را به ثبت احوال ارائه دهد. در زیر این مدارک آورده شده است:

 • در صورتی که زن و مرد به صورت شرعی با یکدیگر ازدواج کرده اند و ازدواجشان به ثبت رسیده باشد، اما پدر بنا بر دلایلی حاضر به گرفتن شناسنامه برای نوزاد نباشد. مادر با در دست داشتن شناسنامه خود و سند ازدواج می تواند برای فرزندش شناسنامه بگیرد.
 • اگر ازدواج زن و مرد شرعی باشد ولی به ثبت نرسیده باشد، دو حالت دارد. یا زن و مرد باید با یکدیگر به ثبت احوال مراجعه نمایند و اعلام زوجیت نمایند، و یا مادر از دادگاه تقاضای حکم امین موقت داشته باشد.
 • به همراه داشتن گواهی ولادت نوزاد نیز برای گرفتن شناسنامه نوزاد بدون پدر الزامی است. در صورتی که نوزاد متولد شده دارای گواهی تولد نباشد. باید با داشتن شهود و گواهان تولد نوزاد فرم های اعلام ولادت نوزاد را از اداره ثبت احوال دریافت کنید و آن را امضا نمایید. توجه داشته باشید که جعل نمودن گواهی تولد جرم به حساب می آید.
 • تکمیل نمودن فرم های مربوط به دریافت شناسنامه الزامی می باشد . در این فرم مشخصات زیر را باید وارد نمایید:
 • فرد درخواست کننده و نسبت وی با نوزاد
 • مشخصات والدین
 • اطلاعات شناسنامه ای والدین
 • محل تولد نوزاد
 • ارائه فیش بانکی نزد بانک ملی به نام سازمان ثبت احوال کشور