سفته بانکی سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

موارد سفته قانونی

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته بانکی علاوه بر امضاء یا مهر، باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:

  • نام و نام خانوادگی صادرکننده

  • نام و نام خانوادگی گیرنده

  • مبلغ قابل پرداخت

  • زمان و محل پرداخت وجه

  • آدرس فرد صادر کننده

سفته بانکی

در صورتی که برای شخص معینی صادر شود ، نام و نام خانوادگی او آورده می شود، در غیر این صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی که نام خانوادگی یک شخص معین در سفته بانکی نوشته شود، این شخص طلبکار می شود و در غیر این صورت هر کسی که آن را در اختیار داشته باشد ، طلبکار محسوب می‌شود و می تواند در سررسید، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسید درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود و در عندالمطالبه، صادرکننده باید به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت کند.


نکته بسیار مهم در این مورد آن است که سفته در کل دارای ماهیتی حقوقی است، مگر آن که فرد گیرنده در صورت عدم پرداخت، آن را واخواست نماید. در صورتی که فرد گیرنده ظرف ده روز از تاریخ وصول، آن را واخواست کند، سفته ماهیت کیفری پیدا کرده و می‌توان برای حکم جلب صادر کننده اقدام نمود. واخواست در برگه‌های رسمی دادگستری تنظیم شده و در واقع اعتراض رسمی گیرنده نسبت به عدم پرداخت وجه توسط صادر کننده است.

سفته بدون نام

سفته بدون نام ، حالتی دیگر از نحوه تنظیم است.

دراین حالت‌، درتنظیم سند این امکان وجود دارد که بدهکار، سفته‌ای را که صادر می‌کند، بدون ذکر نام طلبکار بدهد.

در اینصورت فرد می‌تواند یا خودش برای گرفتن در سررسید اقدام یا این که آن را به دیگری حواله بدهد.

عبارت حواله کرد در آن به شخص دارنده این اختیار را می دهد که بتواند آن را به دیگری منتقل کند. ولی اگر حواله کرد، خط خورده شود، دارنده نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد.

علاوه بر آن که می‌تواند با پشت نویسی آن را به شخص دیگری انتقال دهد.

پشت نویسی سفته

پشت نویسی مانند چک برای انتقال سفته بانکی به دیگری یا وصول وجه آن است.

اگر پشت نویسی برای انتقال باشد، دارنده جدید دارای تمام حقوق ومزایایی می شود که به آن سند تعلق دارد.

انتقال با امضای دارنده آن صورت می گیرد.

همچنین دارنده می تواند برای وصول وجه آن به دیگری وکالت دهد که دراینصورت باید وکالت برای وصول قید شود.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۸۸۶۲۲۱۷۸ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

همانطور که ذکر شد، این اوراق دارای پیچیدگی‌ها و قوانین خاصی است که برای اطلاع از جنبه‌های مختلف آن در پرونده‌های مالی مختلف باید از مشاوره حقوقی استفاده نمود. وکیل با اطلاع دقیق از قوانین و تبحر لازم در طرح لوایح و دعاوی می‌تواند موجبات آرامش خاطر و رضایت موکل و رسیدن به حق وی را فراهم کند. موسسه حقوقی وکلای دادگستر پاسارگاد در زمینه دعاوی مالی به خصوص چک و سفته بهترین وکیل تهران و سراسر کشور را به شما معرفی می‌نماید. جهت مشاوره حقوقی و ارجاع کار به وکیل با موسسه تماس حاصل فرمایید.

۱۳۹۸-۳-۱۴ ۰۷:۵۸:۲۳ +۰۴:۳۰

یک دیدگاه

دسته بندی محصولات

سبد خرید