4.3/5 - (9 امتیاز)

سفته بانکی سندی است كه به موجب آن امضاء كننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معين يا عندالمطالبه در وجه حامل يا شخص معين يا به حواله كرد او بپردازند. علاوه بر امضاء يا مهر متعهد بايد مشخص كننده مبلغ تعهد شده، گيرنده وجه و تاريخ نيز باشد.

موارد سفته قانونی

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت، سفته بانکی علاوه بر امضاء يا مهر، بايد دارای تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد:

  • نام و نام خانوادگی صادرکننده

  • نام و نام خانوادگی گیرنده

  • مبلغ قابل پرداخت

  • زمان و محل پرداخت وجه

  • آدرس فرد صادر کننده

سفته بانکی

در صورتی كه براي شخص معينی صادر شود، نام و نام خانوادگی او آورده می شود، در غير اين صورت به جای نام او نوشته می شود در «وجه حامل». در صورتی كه نام خانوادگی يك شخص معين در سفته بانکی نوشته شود، اين شخص طلبكار می شود و در غير اين صورت هر كسی كه آن را در اختيار داشته باشد، طلبكار محسوب می‌شود و می تواند در سررسيد، مبلغ آن را طلب كند و اگر سررسيد درج نشود، سفته عندالمطالبه محسوب می‌شود و در عندالمطالبه، صادركننده بايد به محض مطالبه، مبلغ آن را پرداخت كند.


نکته بسیار مهم در این مورد آن است که سفته در کل دارای ماهیتی حقوقی است، مگر آن که فرد گیرنده در صورت عدم پرداخت، آن را واخواست نماید. در صورتی که فرد گیرنده ظرف ده روز از تاریخ وصول، آن را واخواست کند، سفته ماهیت کیفری پیدا کرده و می‌توان برای حکم جلب صادر کننده اقدام نمود. واخواست در برگه‌های رسمی دادگستری تنظیم شده و در واقع اعتراض رسمی گیرنده نسبت به عدم پرداخت وجه توسط صادر کننده است.

سفته بدون نام

سفته بدون نام ، حالتی ديگر از نحوه تنظيم است.

دراين حالت‌، درتنظيم سند اين امكان وجود دارد كه بدهكار، سفته‌ای را كه صادر می‌كند، بدون ذكر نام طلبكار بدهد.

در اينصورت فرد می‌تواند يا خودش برای گرفتن در سررسيد اقدام يا اين كه آن را به ديگری حواله بدهد.

عبارت حواله كرد در آن به شخص دارنده اين اختيار را می دهد كه بتواند آن را به ديگری منتقل كند. ولی اگر حواله كرد، خط خورده شود، دارنده نمی‌تواند آن را به ديگری انتقال دهد.

علاوه بر آن كه میتواند با پشت نويسی آن را به شخص ديگری انتقال دهد.

پشت نویسی سفته

پشت نویسی مانند چک براي انتقال سفته بانکی به ديگری يا وصول وجه آن است.

اگر پشت نويسی براي انتقال باشد، دارنده جديد دارای تمام حقوق ومزایایی می شود كه به آن سند تعلق دارد.

انتقال با امضای دارنده آن صورت می گيرد.

همچنين دارنده می تواند برای وصول وجه آن به ديگری وكالت دهد كه دراينصورت بايد وكالت برای وصول قید شود.

خط پاسخگویی وکلای پاسارگاد : ۲۶۷۶۱۷۵۰ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

همانطور که ذکر شد، این اوراق دارای پیچیدگی‌ها و قوانین خاصی است که برای اطلاع از جنبه‌های مختلف آن در پرونده‌های مالی مختلف باید از مشاوره حقوقی استفاده نمود. وکیل با اطلاع دقیق از قوانین و تبحر لازم در طرح لوایح و دعاوی می‌تواند موجبات آرامش خاطر و رضایت موکل و رسیدن به حق وی را فراهم کند. موسسه حقوقی وکلای دادگستر پاسارگاد در زمینه دعاوی مالی به خصوص چک و سفته بهترین وکیل تهران و سراسر کشور را به شما معرفی می‌نماید. جهت مشاوره حقوقی و ارجاع کار به وکیل با موسسه تماس حاصل فرمایید.