4.2/5 - (4 امتیاز)

یکی از جرائمی که متاسفانه در کشور ما به وفور رخ می‌دهد، تهدید کردن است. غالبا افراد از روی عصبانیت و یا نیز عدم آگاهی حقوقی سخنانی را بر زبان جاری می‌کنند و یا به صورت مکتوب (از طریق پیامک، چت)، پیام‌هایی را ارسال می‌کنند که به لحاظ حقوقی ماهیت جرم تهدید را دارد و می‌تواند عواقب ناخوشایندی را برای شخص تهدید کننده به وجود آورد. در این نوشتار سعی می‌کنیم، در مورد جرم تهدید و مجازات آن مطالبی را با اختصار به اطلاع موکلین عزیز برسانیم.

تهدید در لغت به معنای بیم دادن است. اما در ماهیت حقوقی جرم تهدید به معنای ترساندن و به تبع آن وادار نمودن فردی به انجام عمل مجرمانه و یا گرفتن مال است. به طوری که نتیجه انجام یا عدم انجام آن فعل مجرمانه، فرد تهدید شونده را مطیع تهدید کننده نماید. به طور مثال به این عبارت دقت نمایید: « اگر این موضوع را به فلانی بگویی من تو را می‌کشم. » در این جا تهدید کننده اعلام می‌کنند که عاقبت افشای سر، قتل خواهد بود و به همین دلیل این عمل، تهدید به قتل محسوب می‌شود.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

ویژگی های جرم تهدید

با توجه به موارد فوق، ویژگی های اصلی جرم تهدید عبارتند از:

 • تهدید از جمله جرائم مطلق محسوب می‌شود. یعنی به محض استفاده از کلماتی که موید تهدید است، جرم محقق شده و دارای مجازات است.
 • جرم تهدید به وارد کردن یا نکردن خسارت و یا آسیب ارتباطی ندارد و صرف استفاده از کلمات جرم را محقق می‌سازد.
 • دروغی یا خیالی بودن نیز تاثیری در تهدید ندارد.
 • در جرم تهدید باید عاقبت فرد تهدید شونده مشخص شود. یعنی تهدید کننده مشخصا باید به عمل مجرمانه اشاره کند. به طور مثال « به حسابت می‌رسم» یا « هر چیزی دیدی از چشم خودت دیدی » مصداق تهدید نیست.
تهدید کردن
 • ترسیدن یا نترسیدن فرد تهدید شونده نیز در ارتکاب جرم تهدید دخیل نیست.
 • براساس قانون مجازات جدید مصوب سال 1392، خواسته فرد تهدید کننده نیز در محقق شدن جرم تهدید تاثیر ندارد. یعنی اگر تهدید کننده خواسته‌ای هم نداشته باشد، باز هم ممکن است سخنان او مستوجب مجازات جرم تهدید باشد.
 • فرد تهدید کننده باید توان انجام آن کار را داشته باشد. به طور مثال فرد سالمندی که توان حرکتی بسیار پایینی دارد، به لحاظ عرفی نمی‌تواند یک جوان تنومند را تهدید به قتل نماید.

با توجه به ویژگی های یاد شده می‌توان گفت، تشخیص محتوای مجرمانه تهدید بر عهده دادگاه صالح است و براساس شرایط، افراد، زمان و مکان در مورد تهدید بودن یا نبودن عبارات تصمیم گرفته می‌شود.

انواع تهدید کردن

مطابق با قوانین کشورمان، جرم تهدید شامل مصادیق مختلفی است. انواع جرم تهدید عبارتند از:

 • تهدید نفسانی: که همان تهدید به قتل و یا تهدید به آسیب بدنی (نقص عضو یا قطع عضو و …) می‌باشد.
 • تهدید حیثیتی: تهدید به بردن آبروی افراد و نیز هتک حیثیت آن‌ها یکی از مواردی است که در قانون جرم انگاری شده است.
 • تهدید به گرفتن نوشتن یا سند: تهدید افراد برای گرفتن مدارک و یا نوشتن اقرار و یا نوشته و سند نیز از مواردی است که در قانون برای آن جرم درنظر گرفته شده است.
 • تهدید به انجام اعمال خشونت آمیز: مواردی نظیر تهدید به آدم ربایی، تهدید با چاقو، تهدید به ضرب و جرح عمدی و … نیز می‌تواند از جمله مصادیق جرم تهدید باشد.

مجازات جرم تهدید کردن

بسیاری از موکلین عزیز، در مورد مجازات جرم تهدید سوال می‌کنند که در این قسمت مجازات جرم تهدید برحسب مصادیق مختلف ذکر شده است:

 • بر طبق ماده 669 قانون مجازات اسلامی، تهدید به قتل یا ضررهای نفسانی و آبرویی و شرافتی، مالی و نیز افشای سر خود یا بستگان، اعم از این که فرد تهدید کننده تقاضای وجه نماید یا خیر و یا فرد تهدید شونده را وادار به کاری نماید یا خیر، مجازات شلاق تا 74 ضربه شلاق و یا حبس از دو ماه تا دو سال در پی خواهد داشت.
 • براساس ماده 668 قانون مجازات اسلامی، تهدید به گرفتن نوشته، سند و یا مهر، خواه متعلق به تهدید شونده باشد و یا نزد وی به امانت باشد، مجازات شلاق تا 74 ضربه و حبس از سه ماه تا دو سال در پی خواهد داشت.

برای مشاوره حقوقی تخصصی بیشتر با گروه وکلای پاسارگاد تماس بگیرید.