4.4/5 - (8 امتیاز)

هنگامی که اقداماتی مبنی بر ارتکاب جرم و گرفتن مال با هدف بیم دادن و ایجاد ترس در دیگران انجام شود، در اصطلاح حقوقی میگوییم که جرم تهدید انجام شده است. تهدید با چاقو در زمره ی اولین و مهم ترین مصادیق جرم تهدید به حساب می آید که از گذشته تاکنون بسیاری از بزهکاران به آن متوسل می شوند تا به مقاصد سود جویانه خود دست یابند.

در رابطه با جرم تهدید و تعریف دقیق آن می‌توان به ماده‌ی ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی استناد کرد: (هر کس دیگری را به هر نحو به قتل، ضررهای نفسی، شرافتی، مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.)

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

شرایط جرم تهدید با چاقو

به عنوان یک قاعده‌ی کلی می توان گفت که در تمامی قوانین دنیا تهدید با چاقو جز جرایم کیفری به حساب می‌آید و مجازات آن نیز در قانون تعیین شده است. در قانون مجازت اسلامی ایران نیز جرم تهدید باید دارای ویژگی های خاصی باشد تا عملیات مورد نظر شامل مجازات کیفری شود. ویژگی هایی همچون:

  • معین بودن موضوع تهدید
  • نامشروع بودن هدف مرتکب
  • ایجاد ترس و اضطراب
تهدید با چاقو

به این موضوع دقت داشته باشید که مرتکب جرم تهدید در صورتی شامل مجازات کیفری خواهد شد که بتواند باعث ایجاد ترس و وحشت در دیگران شود و از این راه به اهداف نامشروع خود دسترسی پیدا کنند. برای مثال در جرم تهدید با چاقو اگر فردی ناتوان از لحاظ جسمی، دیگری را تهدید کند و چاقو او نیز پلاستیکی باشد و ویژگی برندگی نداشته باشد، فرد مقابل نمی‌تواند ادعا کند که دچار ترس و اضطراب شده است و جرم تهدید با چاقو انجام گرفته است.

ماده ۶۱۷ قانون مجازات

در ماده ۶۱۷ تعزیرات قانون مجازات آمده است: (هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی با تهدید قرار دهد ‌یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹) – حمل قمه، شمشیر، قداره و پنجه بوکس در صورتی که صرفاً به منظور درگیری فیزیکی و ضرب و جرح انجام شود جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌گردد. واردات، تولید و عرضه سلاح های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد این سلاح ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۶/۹/۲۹) – تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره (۱) در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.)

نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

مجازات تهدید با چاقو

در تمامی جوامع حمل چاقو برای افراد جز عادت های اشتباه و فرهنگی نابجا می‌باشد که باعث بوجود آمدن جرائم بسیار زیادی می شود. بهتر است به جای انکه افراد از حمل سلاح هایی مانند چاقو استفاده کنند، یاد بگیرند که چگونه باید با همنوعان خود مذاکره کنند تا از آسیب و خسارت به دیگران جلوگیری شود. دولت ها نیز برای به حداقل رساندن آسیب ها و خسارات ناشی از جرایمی مانند تهدید با چاقو و آسیب های جسمانی به دیگران مجازات های کیفری را برای مرتکبان جرم تهدید با چاقو در نظر گرفته اند.

طبق ماده ۶۱۷ تعزیرات که به ان اشاره کردیم، اگر کسی مرتکب جرم تهدید با چاقو شود و احراز ارکان جرم انتسابی نیز در حضور دادگاه و محاکم قانونی به اثبات برسد، به دلیل آنکه مجازات درج ۶ را شامل می‌شود به حبس از ۶ ماه تا دو سال و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم خواهد شد.

از طرفی دیگر به دلیل آنکه تهدید با چاقو جز موارد اخلال در نظم عمومی جامعه محسوب می‌شود و حتی حرکات نمایشی با آن در مراسم ها و …باعث برهم خوردن آسایش مردم می شود، قانونگذار در این موارد نیز ماده‌ی ۶۱۸ را به این اقدامات نامتعارف اختصاص داده است.

با استناد به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه: (هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از‌کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.) می‌توان گفت که مجازات چنین اقدامات نا متعارفی که باعث ایجاد اختلال در نظم عمومی است، حبس از سه ماه تا یک سال می‌باشد.

نکات تکمیلی در رابطه با جرم تهدید با چاقو

  • در رابطه با جرم تهدید با چاقو یا هر وسیله ی دیگری باید به این نکته توجه داشته باشید که ارتکاب جرم تهدید منوط به زمان آینده می‌باشد و به زمان گذشته وابسته نمی باشد. به بیانی بهتر می‌توان گفت که تهدیدی که از سمت فاعل انجام می‌شود مربوط به زمان آینده است در این صورت چنین اقدامی تهدید نام می‌گیرد و شامل مجازات جرم تهدید خواهد شد.
  • تهدید با چاقو باید واضح باشد و مرتکب به طور شفاف طرف مقابلش را تهدید کند و مقاصد سودجویانه و نامشروع خود را بیان کند. اگر صرف اینکه فرد به طور نا واضح حرفی زده باشد که به صورت کنایه باشد و فرد مقابل ترسیده باشد که شاید او چاقو داشته باشد و به او ضرر برساند، نمی توان گفت که جرم تهدید به چاقو انجام شده است.
  • در رابطه با مجازات افراد مرتکب به جرم تهدید با چاقو باید این موضوع را در نظر گرفت که قاضی پرونده با توجه به مواد ۶۶۹ و ۶۱۸ و ۶۱۷ که به آنها اشاره کردیم، مجازات را تعیین می‌کند و برای مشخص کردن حداقل و حداکثر مجازات برای افراد مختلف به مسائلی همچون : احوال شخصیه، شاکی خصوصی، سابقه ی فرد مرتکب و… توجه می‌کند.