5/5 - (6 امتیاز)

پرونده های مواد مخدر از جمله جرائم کیفری است، که به دلیل حساسیت جرم از نظر اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، قانونگذار مجازات‌های سنگینی را برای آن در نظر گرفته است. به همین جهت بهره‌گیری از مشاوره حقوقی در تحلیل میزان مجازات مواد مخدر می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد. وکیل با تجربه در حوزه کیفری با توجه به تجربه کافی در این گونه پرونده‌ها می‌تواند در تخفیف، تعلیق و یا برائت در این گونه پرونده‌ها راهگشا باشد.

مواد مخدر به عنوان عامل نابودی نسل جوان در قوانین مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و متناسب با جرم صورت گرفته مجازات مواد مخدر (شامل شیشه، تریاک، حشیش و…) اعمال می شود. 

مواد مخدر آسیب بزرگی است که نیروی جوان و بنیان خانواده را تهدید می کند. به همین دلیل نهادهای مختلف به مبارزه علیه آن پرداخته و برای ریشه کن کردن آن تلاش می کنند. 

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

مجازات مواد مخدر

جرائم مربوط به مواد مخدر شامل مجازات‌هایی نظیر اعدام، حبس، تبعید، شلاق، جزای نقدی و مصادره اموال می‌باشند. از مهمترین عوامل موثر در تعیین مجازات این نوع از پرونده ها، انگیزه شخصی، سابقه و سمت و شخصیت مجرم می‌باشد. مواردی مانند تعدد جرم و یا تکرار جرم از جمله عوامل تشدید کننده مجازات مواد مخدر است.

چنانچه در پرونده فرد مجرم عوامل فوق وجود نداشته باشد، می‌توان موارد مربوط به تخفیف مجازات مانند تعلیق، آزادی مشروط و … را در مورد وی لحاظ نمود.

مشاوره حقوقی مواد مخدر

مجازات مواد مخدر ( شامل شیشه، تریاک، حشیش و…) در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر بیان شده است. با توجه به تراکم زندانیان در سال ۱۳۹۹ اصلاحیه ای برای قانون مبارزه با مواد مخدر تصویب شد. قانونگذار در این مصوبه برای کم کردن تعداد زندانیان در مجازات حبس مجرمان مواد مخدر تخفیف قائل شده است.  البته باید در نظر داشت مجازات کشت و پرورش مواد مخدر با نگهدارن و حمل آن متفاوت است.

نحوه تعیین مجازات مواد مخدر

مجازات مواد مخدر (شامل شیشه، تریاک، حشیش و…) با توجه به نوع مواد و میزان آن تعیین خواهد شد. مجازاتی که برای جرایم مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده است حبس، شلاق و جریمه نقدی است. مواردی همچون شرایط ارتکاب جرم، چگونگی دستگیری، وضعیت متهم و… در تعیین این سه مجازات و اجرای حداقل یا حداکثر آن اثرگذار خواهد بود. قاضی پرونده با بررسی پرونده یکی از این سه مجازات یا هر سه را تعیین می کند. 

مواد مخدر به دو گروه صنعتی و غیر صنعتی دسته بندی می شود. مواد صنعتی شامل هروئين، کوکائین، شیشه، کراک و… می باشد. مواد غیر صنعتی یا گیاهی عبارتند از تریاک، بنگ، شیره، سوخته و.. که نسبت به مواد صنعتی خطر کمتری به دنبال دارد. بر این اساس قانونگذار نیز این مجازات را درجه بندی کرده است. مواد مخدر صنعتی مجازات بیشتری نسبت به مواد غیر صنعتی در پی دارد، به طوری که برای مقدار بسیار کمی مواد صنعتی مجازات های سنگینی پیش بینی شده است. 

میزان مجازات مواد مخدر

مواد مخدر برای یک جامعه عامل خانمانسوز و خطرناکی خواهد بود. بیکاری، مشکلات خانوادگی و نبود سرگرمی های مفید به استعمال مواد مخدر دامن می زند. در این میان بازار سوداگران مرگ روز به روز داغ تر می شود. بنابراین قانونگذار تلاش کرده است با تعیین مجازات سنگین برای حمل، نگهداری و فروش مواد مخدر از شیوع استعمال مواد در جامعه جلوگیری کند. 

در بند ۳ ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر به جرم حمل، نگهداری و فروش مواد مخدر پرداخته شده است. مجازات مواد مخدر (شامل شیشه، تریاک، حشیش و…) برای کسانی که به این جرایم می پردازند در این قانون مشخص گردیده است.

مجازات جرایم گفته شده برای مواد مخدر صنعتی شامل شیشه، کراک، هروئین، کوکائین و… به این شرح است:

 • پنج سانتی متر مواد مخدر صنعتی: جزای نقدی، ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق
 • پنج سانتی متر مواد مخدر صنعتی تا یک گرم: جریمه نقدی، ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق 
 • یک گرم تا ۴ گرم مواد مخدر صنعتی: جریمه نقدی، ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق، ۲ تا ۵ سال حبس تعزیری 
 • چهار تا پانزده گرم مواد مخدر صنعتی: جریمه نقدی، ۳۰ تا ۷۴ ضربه شلاق، ۵ تا ۸ سال حبس تعزیری 
 • پانزده تا سی گرم مواد مخدر صنعتی: جریمه نقدی، ۷۴ ضربه شلاق، ۱۰ تا ۱۵ سال حبس تعزیری 
 • بیشتر از سی گرم مواد مخدر صنعتی: مصادره کل اموال حاصل از درآمد مواد مخدر و اعدام 

مجازات حمل و نگهداری

مجازات جرایم حمل و نگهداری مواد مخدر غیر صنعتی مانند تریاک، بنگ و… به این شرح است:

 • تا پنجاه گرم مواد مخدر غیر صنعتی: جریمه نقدی، تا ۵۰ ضربه شلاق 
 • بیشتر از پنجاه گرم تا پانصد گرم مواد مخدر غیر صنعتی: جریمه نقدی، ۱۰ تا ۷۴ ضربه شلاق
 • پانصد گرم تا پنج کیلوگرم مواد مخدر غیر صنعتی: جزای نقدی، ۴۰ تا ۷۴ ضربه شلاق، ۲ تا ۵ سال حبس تعزیری
 • پنج تا بیست کیلوگرم مواد مخدر غیر صنعتی: جزای نقدی، شلاق از ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق، ۵ تا ۱۰ سال حبس تعزیری

در تکرار جرم با این مقدار از مواد مخدر به جای جزای نقدی اموال به دست آمده از این راه مصادره خواهد شد. در صورت تکرار جرم برای بار سوم مجرم اعدام می شود. 

 • بیست تا صد کیلوگرم مواد مخدر صنعتی: جزای نقدی، ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق، ۵ تا ۱۰ سال حبس تعزیری 

در تکرار این جرم مجازات شخص اعدام و مصادره اموال است.

 • بیشتر از صد کیلوگرم مواد مخدر غیر صنعتی: جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق، حبس ابد

بنابراین مجازات مواد مخدر (شامل شیشه، تریاک، حشیش و…) بر اساس میزان مواد و نوع آن تعیین خواهد شد. وضعیت متهم و سابقه کیفری وی در تعیین مجازات موثر می باشد.  

میزان مجازات موادر مخدر
خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

براساس بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرائم مواد مخدر، روانگردان و پیش‌ساز‌های آن را دارد. البته با تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۹ و در جهت کاهش تعداد زندانیان، مجازات‌های این گونه جرائم، در برخی موارد به طور محسوسی کاهش یافته است.

آیا امکان عفو در جرایم مواد مخدر وجود دارد؟ 

مجازات مواد مخدر ( شامل شیشه، تریاک، حشیش و…) جنبه عمومی دارد. و بنا به تقاضا دادستان اجرا خواهد شد اما می تواند مشمول عفو رهبری گردد.  باید توجه داشت عفو سالانه که از طرف مقام معظم رهبری اعمال می شود عفو خصوصی است و اجرای مجازات های تکمیلی همچنان برقرار است. 

در اجرای عفو نیز میزان و نوع مواد مخدر در نظر گرفته می شود. برای دریافت عفو متهم نباید سابقه کیفری داشته باشد و عفو هنگامی اعمال می شود که شخص یک پنجم محکومیت خود را گذرانده باشد. برای اطلاع از نحوه دریافت عفو مرتبط با مواد مخدر می توان با وکیل مواد مخدر ارتباط برقرار کرد. 

آیا امکان تعلیق و تعویق مجازات مواد مخدر وجود دارد؟ 

همانطور که گفته شد برای کم کردن تراکم زندانیان مواد مخدر که حجم زیادی از زندان های کشور را اشغال کرده اند تخفیفات قانونی در نظر گرفته شده است. تعلیق و تعویق مجازات مواد مخدر ( شامل شیشه، تریاک، حشیش و…) از جمله این تخفیفات می باشد. این تخفیف فرصت دوباره ای است که به شخص متهم داده می شود تا به اصلاح رفتار خود بپردازد. 

مجرمان مواد مخدر که محکوم به مجازات های درجه ۶ تا ۸ تعزیری شده باشند به مدت ۶ ماه تا دو سال امکان تعویق مجازات ایشان وجود دارد. همچنین مجرمان مواد مخدر در جرایمی مانند حمل، نگهداری و فروش مواد که محکوم به مجازات درجه ۳ تا ۸ تعزیری شده باشند امکان تعلیق مجازات برایشان فراهم شده است. 

برای دریافت چنین تخفیفاتی مراجعه به وکیل کیفری ضروری می باشد. وکیل مواد مخدر با بررسی پرونده و ارائه دلایل و مدارک محکمه پسند تلاش خواهد کرد که در وضعیت مجرم بهبودی حاصل شود. 

با توجه به مطالب فوق، اطلاع دقیق از قانون مجازات و به خصوص قانون مبارزه با مواد مخدر می‌تواند در احقاق حق و یا رسیدگی دقیق و منصفانه به پرونده مهم باشد. اطلاع دقیق از قوانین و نحوه تنظیم دادخواست و یا تنظیم لایحه دفاعیه در جرائم کیفری جز با بهره‌گیری از وکیل باتجربه و یا مشاوره حقوقی تخصصی دعاوی کیفری، ممکن نخواهد بود. موسسه حقوقی وکلای دادگستر پاسارگاد با بهره‌گیری از بهترین و مجرب ترین وکلا در جرائم کیفری آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست ، تنظیم لایحه دفاعیه و قبول وکالت می‌باشد.