4.6/5 - (12 امتیاز)

قانون جمهوری اسلامی ایران به زوجه در برخی موارد اختیار داده است، تا بتواند تقاضای طلاق از سمت زوجه نسبت به زوج نماید. طلاق از طرف زوجه هم دارای مراحل و هم دارای شرایط مختلفی می باشد. باید بگوییم هیچ یک از این شرایط را مرد نمی تواند تغییر دهد. زیرا در قانون بیان شده اند و آمره می باشند. 

اما باید بگوییم در قانون کشور ما زوج می تواند به راحتی درخواست طلاق نماید، اما زوجه برای انجام این کار باید مراحل سخت و دشواری را طی کند. همه می دانیم که طبق قانون طلاق از طرف زوجه به راحتی ممکن نیست. زیرا طلاق را در اختیار زوج قرار داده اند. 

زوجه تنها در صورتی می تواند و قادر است تقاضای طلاق نماید، که دلایل موجه و قابل اثباتی داشته باشد. یا این که با همسر خود برای طلاق از طرف زوجه توافق نموده باشد. یا در حالت دیگر زن وکالت در طلاق داشته باشد که این مباحث را در این مطلب مورد بررسی قرار نمی دهیم. 

یکی از مهمترین و دشوارترین پرونده هایی که اصولا وکلا در اختیار میگیرند، پرونده های خانوادگی است. بهترین روش برای طلاق از طرف زوجه این است، که زوجه اقدام به داشتن وکیل یا اقدام به دریافت مشاوره حقوقی رایگان از وکیلی مجرب نماید.

خط پاسخگویی وکلای پاسارگاد : ۲۶۷۶۱۷۵۰ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

مراحل لازم برای اقدام به طلاق از طرف زوجه

مراجعه به خدمات الکترونیک قضایی

باید بگوییم اولین مرحله برای آغاز طلاق از سمت زن باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه شود. زوجه می تواند در این محل اقدام به ثبت دادخواست طلاق خود در دفاتر الکترونیک قضایی نماید. پس از آن، دادخواست خود را به دادگاه خانواده فرستاده و ارجاع نماید.

ارائه دادخواست طلاق از جانب زن

دومین مرحله برای اقدام به طلاق از طرف زوجه، ارائه دادخواست طلاق از جانب زن به دادگاه خانواده شهری می‌باشد که در آن ساکن است. علاوه بر آن می تواند در شهری که محل اقامت شوهر می باشد نیز، اقدام به ثبت دادخواست طلاق خود نماید.

این نکته را به خاطر داشته باشید که طلاق از طرف زوجه یکی از پرونده های حقوقی به شمار می رود که دارای 3 مرحله اجرایی است. یعنی زن باید سه مرحله را طی نماید تا قادر باشد از همسر خود طلاق بگیرد.

طلاق از سمت زوجه

اگر پس از درخواست طلاق از سمت زوجه دادگاه حکم صادر نمود، حکم بدوی بوده و به مدت ۲۰ روز امکان تجدید نظر خواهی به حکم صادره از طرف دادگاه، وجود دارد. پس از آن وقتی در دادگاه تجدید نظر حکم صادر شد هر دو زوج می توانند به مدت ۲۰ روز تقاضای فرجام خواهی نمایند.

البته اگر در مراحل طلاق از سمت زوجه و حکم صادره از طرف دادگاه، ضرری به یکی از طرفین برسد می توانند چنین عملی انجام دهند. در این مرحله اگر حکم دادگاه از طرف یکی از زوجین به فرجام خواهی برسد، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود، تا رای قطعی و نهایی برای طلاق از طرف زوجه صادر شود. باید بگوییم مراحل طلاق در این مرحله به اتمام نمی رسد، بلکه وارد حوزه دیگری می شود.

در این شرایط اگر دیوان عالی کشور رای صادره از جانب دادگاه تجدید نظر را نقض نماید، پرونده مجددا به دادگاه تجدید نظر استان مربوطه ارجاع داده می شود.

خط پاسخگویی وکلای پاسارگاد : ۲۶۷۶۱۷۵۰ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

شرایط درخواست طلاق از سمت زوجه

طبق ماده های قانونی موجود در قانون مدنی ایران، زن در چند صورت می تواند تقاضای طلاق از همسر خود نماید. این موارد را می توانیم چنین بیان نماییم.

  • عسر و حرج زن
  • خودداری یا ناتوانی مرد از پرداخت کردن نفقه
  • وکالت زن در طلاق از همسر
  • غیبت شوهر

طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایران، طلاق از طرف زوجه در صورتی میسر است که دوام زوجیت از جانب زوجین منجر به عسر و حرج شود. در این صورت زوجه می تواند به حاکم شرع مراجعه نماید، و تقاضای طلاق کند. پس از آن اگر در دادگاه حکم عسر و حرج ثابت شود، دادگاه به اجبار زوج را مجبور به پذیرش طلاق می نماید.

اگر زوج با اجبار هم راضی به انجام این عمل نشد، زوجه به اذن حاکم می تواند از شوهر طلاق بگیرد. منظور از عسر و حرج در این ماده قانونی، عدم امکان ادامه زندگی زن با شوهر است. اگر ادامه زندگی برای زوجه مشکل و دشوار باشد، طلاق از سمت زوجه ممکن می شود.

عدم پرداخت نفقه

طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی ایران، در صورتی که همسر قادر به پرداخت نفقه به زوجه نباشد، طلاق از طرف زوجه ممکن می شود. حتی اگر شوهر از دادن نفقه خودداری نماید نیز، این حکم برای زوجه صادر می شود. در این ماده، زوجه باید ابتدا اقدام به تقاضای نفقه از جانب شوهر نماید، پس از آن که حکم از طرف دادگاه برای اجرای نفقه صادر شد، اما از جانب مرد اجرایی نشد، زن می تواند دادخواست طلاق ثبت نماید.

در مورد سوم طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، اگر شخصی به مدت ۴ سال تمام مفقود الاثر باشد، طلاق از طرف زوجه امکان اجرا می یابد. اما در این حالت حاکم حکم طلاق زوجه را صادر می کند. اما از آنجایی که اصولا ۴ سال انتظار برای طلاق مدت زمان زیادی است، عملا در ماده قانونی زمانی کمتری مورد استفاده قرار می گیرد.

می دانیم که یکی از شروط اصلی ازدواج زوجین، غیبت ۶ ماهه است. اگر زوج بیشتر از ۶ ماه مفقودالاثر باشد، طلاق از طرف زوجه امکان پذیر می شود.

دیگر دلایل برای تقاضا طلاق از سمت زن

علاوه بر موارد یاد شده، دلایل دیگری نیز وجود دارد که زن می تواند با استناد به انها، دادخواست طلاق از زوج ثبت نماید. این دلایلا عبارتند از: بچه دار نشدن زوج، ترک زندگی توسط زوج، مریضی سخت شوهر، امراض مقاربتی شوهر، سوء رفتار و سوء معاشرت، محکومیت زوج به زندان بالای 5 سال، اثبات خیانت همسر در دادگاه، رابطه جنسی نا متعارف و… . همه این دلایل می توانند در ثبت دادخواست طلاق از طرف زوجه موثر واقع شوند.