4.3/5 - (3 امتیاز)

یکی از دعاوی مالی مطرح شده در دادگاه‌ها، که حجم بسیاری از پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است، مطالبه وجه و یا مطالبه طلب می‌باشد. وصول مطالبات عموماً براساس سند عادی انجام می‌شود. سندی عادی، به طور معمول به مکتوباتی گفته می‌شود که میان مردم تنظیم می‌شود و با توجه به امضا و اثر انگشت و یا مهر موجود در آن قابلیت استناد در دادگاه را داشته باشد.

شرایط وصول مطالبات یا مطالبه بدهی

دادخواست مطالبه وجه می‌بایست به دادگاه حقوقی ارائه شود و پس از بررسی در صورت مستدل مدارک شخص بدهکار محکوم به پرداخت وجه می‌گردد. همانطور که گفته می‌شود، وصول مطالبات یا مطالبه طلب براساس تعهدی انجام می‌شود که فردی نسبت به فرد دیگر متقبل می‌شود. در مطالبه بدهی نسبت به اسناد عادی باید توجه داشت که باید حتما رسید پرداخت وجه وجود داشته باشد، در غیر این صورت باید از طریق اظهار نامه فرد بدهکار را نسبت به مقدار بدهی خود مطلع نمود.

مطالبه وجه
خط پاسخگویی وکلای پاسارگاد : ۲۶۷۶۱۷۵۰ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

مراحل مطالبه وجه

فرآیند مطالبه بدهی می‌تواند براساس یکی از اسناد زیر صورت گیرد:

  • مطالبه طلب طبق رسید: در این مورد، فرد طلبکار رسیدی را به دادگاه ارائه می‌دهد که به امضا و یا اثر انگشت فرد بدهکار رسیده است.

  • وصول مطالبات یا مطالبه طلب بر طبق فاکتور فروش: در این حالت، فروشنده فاکتور فروشی دارد که به امضای خریدار رسیده است.

  • وصول مطالبات براساس تعهد مالی و یا قرارداد: این حالت معمولا در قراردادهایی مانند پیش فروش آپارتمان، قرارداد اجاره و یا هر قرارداد مالی دیگری امکان‌پذیر است.

  • مطالبه بدهی چک: براساس چک برگشتی انجام می‌شود.

  • مطالبه وجه سفته: این امر براساس واخواست سفته صورت می‌پذیرد.

  • مطالبه بدهی یا مطالبه طلب طبق وجه دستی پرداخت شده: در این موارد فرد خواهان باید حتما شاهد داشته باشد و با استناد به استشهادیه طلب خود را مطالبه می‌نماید.

  • وصول مطالبات براساس واریز وجه به حساب یا کارت بانکی: در این مورد رسید بانکی مبنای بررسی قاضی خواهد بود.

موسسه حقوقی وکلای دادگستر با در اختیار داشتن بهترین وکیل پایه یک چک ، سفته و مطالبه وجه می تواند در امر مشاوره حقوقی و قبول وکالت شما را همواره یاری رساند. شما عزیزان می توانید با برقراری تماس با موسسه از مشاوره حقوقی رایگان و تلفنی ما بهره مند گردید.

خط پاسخگویی وکلای پاسارگاد : ۲۶۷۶۱۷۵۰ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)