5/5 - (1 امتیاز)

بهترین وکیل چک اقدامات حقوقی موثری در جهت وصول وجه چک و سفته را انجام می دهد. چک وسیله معاملاتی مهمی است که نبود پشتوانه مالی برای صادر کننده می تواند مشکلات زیادی برای دارنده چک ایجاد نماید.
در برخی مواقع چک به دیگری منتقل می شود و شرایط حقوقی پیگیری مطالبات چک متفاوت خواهد بود. در این شرایط کمک گرفتن از بهترین وکیل چک می تواند راهگشا باشد. وکیل با ارائه راهکارهای قانونی تلاش می کند که افراد در کوتاه ترین زمان به احقاق حق بپردازند.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲-۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

وظایف بهترین وکیل چک چیست؟

بهترین وکیل چک برای وصول مطالبات افراد از روش های مختلفی استفاده می کند. چک وسیله ای است که به طور رایج در روابط تجاری به کار گرفته می شود. ناآگاهی افراد درباره قواعد مربوط به چک می تواند موجب سوءاستفاده کلاهبرداران و سودجویان شود. کارشناس حقوقی با تسلط بر قوانین مربوط به چک افراد را راهنمایی می کند که اصول حقوقی را به درستی رعایت کنند.
قوانین چک به گونه ای است که اشتباه در نگارش آن موجب بی اثر شدن این سند می شود. گاهی افراد از این سند تجاری سوءاستفاده می کنند و مورد جعل و کلاهبرداری قرار می گیرد. در این موارد بهترین وکیل چک با تنظیم شکایت و ارائه دادخواست مستند و مستدل به افراد کمک می کند که از حقوق خود دفاع کنند.

بهترین وکیل چک و سفته در تهران

در مراحل پیگیری وصول وجه چک وکیل با ارائه دادخواست تامین خواسته تلاش می کند که تضمین محکمی برای دریافت مطالبات موکل ایجاد کند. در برخی موارد زمانی که دارنده با عدم پرداخت مواجه می شود وکیل چک باید اقدامات مربوط به توقیف اموال صادر کننده چک را انجام دهد.

پس از صدور اجراییه وصول وجه چک توقیف اموال چک برگشتی به سرعت انجام خواهد شد. بهترین وکیل تشریفات مربوط به فروش اموال را پیگیری می کند. به این ترتیب در مدت زمان کوتاهی شاکی به طلب خود خواهد رسید.

در برخی مواقع طرفین دعوی قصد دارند که با مصالحه پرونده را مختومه اعلام کنند. وکیل با انجام مذاکرات حقوقی ضمن برقراری صلح کمک می کند که هر یک از طرفین به حق خود برسند. ممکن است موکل صادر کننده چک باشد و ادعای اعسار کند. وکیل باید بتواند با دفاعیات قوی مقام قضایی را درباره معسر بودن موکل اقناع نماید.

بهترین وکیل چک در چه زمینه هایی فعالیت می کند؟

بهترین وکیل چک در زمینه های مختلفی فعالیت می کند. چک سند تجاری مهمی است که تسلط بر قوانین آن از بروز اختلافات حقوقی جلوگیری خواهد کرد. وصول وجه چک از مهمترین درخواست های موکل می باشد. برای پیگیری پرونده چک از طرق مختلف همچون دادگاه جزایی، دادگاه عمومی و اداره ثبت می توان اقدام کرد.

موکل به دنبال مطالبات مالی خود می باشد و انتظار دارد که طلب خود را دریافت نماید و مجازات متهم اولویت بعدی است. بهترین وکیل چک تلاش می کند با انجام اقدامات حقوقی به خواسته ایشان جامه عمل بپوشاند.

وصول مطالبات و دریافت وجه چک

همانطور که گفته شد مهمترین وظیفه وکیل چک وصول وجه چک می باشد. در حال حاضر با تصویب قوانین جدید چک امتیازات بیشتری پیدا کرده است. اشخاص می توانند بدون تنظیم دادخواست برای وصول وجه چک اقدام کنند. بهترین وکیل چک پس از جمع آوری اسنادی مانند گواهی عدم پرداخت وجه چک و گواهی مطابقت امضا صادر کننده چک تقاضا صدور اجراییه را به اداره ثبت ارائه می دهد.

اداره ثبت لیستی از دارایی صادرکننده تهیه و در صورتی که دارایی وی از مستثنیات دین بیشتر باشد اموال وی را توقیف می کند. پس از انجام تشریفات قانونی و فروش اموال طلب دارنده چک پرداخت می شود.

ارائه دادخواست ابطال لاشه چک

ممکن است چک مورد سرقت و جعل قرار بگیرد یا اینکه مفقود شود. در این هنگام صادر کننده، دارنده و ذینفع می توانند جهت ابطال چک اقدام نماید. بهترین وکیل چک توصیه می کند که در این موارد اقدامات حقوقی هر چه سریعتر انجام شود. ابتدا صادر کننده باید به بانک درخواست عدم پرداخت وجه چک را بدهد. پس از آن در مرجع صالح دادخواست مربوطه ثبت شود. مرجع صالح در چنین پرونده هایی شورای حل اختلاف و دادسرای جزایی می باشد. بهترین وکیل چک در اسرع وقت درخواست ابطال چک را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت خواهد رساند.

اقدام به استرداد لاشه چک

برخی مواقع پس از پرداخت وجه چک یا انجام تعهداتی که چک به موجب آن صادر شده، دارند از استرداد لاشه چک خودداری می کند. در این صورت ذینفع باید اقدامات قانونی لازم را انجام دهد. بهترین وکیل چک به دادگاه مراجعه کرده و برای استرداد لاشه چک طرح دعوی خواهد کرد. شورای حل اختلاف و دادسرای محل اقامت صادر کننده چک در این باره صالح به رسیدگی است.

قبل از طرح دعوی استرداد لاشه چک بهتر است که ذینفع اظهارنامه مبنی بر درخواست استرداد لاشه چک را برای دارنده ارسال نماید. به این ترتیب دارنده نمی تواند اظهار بی اطلاعی کند.

ابطال و استرداد لاشه چک

مزایای مراجعه به بهترین وکیل چک چیست؟

کمک گرفتن از بهترین وکیل چک می تواند مزایای زیادی داشته باشد. وکیل درباره مواعد قانونی مربوط به چک آگاهی کامل دارد و به این ترتیب پروسه رسیدگی به پرونده سریعتر طی خواهد شد. وکیل دادگاه صالح به رسیدگی را تشخیص می دهد و فورا اقدامات قانونی را انجام می دهد.

وکیل متخصص درباره قوانین چک، سفته، برات و … اطلاع کافی دارد و کمک می کند که موکل امور قانونی را به درستی انجام دهد. درباره چک گاهی نیاز است که از طریق کیفری و گاهی از طریق حقوقی وارد عمل شد. بهترین وکیل چک این موارد به خوبی تشخیص می دهد.

با وجود وکیل نیاز به حضور موکل در جلسات رسیدگی نمی باشد. وکیل ممکن است از طرف شاکی یا متهم انتخاب شده باشد. در هر حال تلاش می کند که با ارائه دفاعیات قوی به احقاق حق بپردازد.

در مسیر رسیدگی به پرونده چک دادخواست های مختلفی باید به دادگاه ارسال شود. بهترین وکیل چک در اسرع وقت دادخواست جلب صادر کننده، دادخواست ابطال لاشه چک، دادخواست توقیف اموال را ارائه می دهد. به این ترتیب پرونده روال قانونی خود را به سرعت و با کمترین هزینه طی خواهد کرد.