5/5 - (2 امتیاز)

متاسفانه در سال های اخیر شاهد افزایش بداخلاقی ها و رفتارهای نادرست در صحنه اجتماع هستیم، به طوری که قانونگذار را وادار ساخته قوانین منسجم تری را درباره مجازات فحاشی به تصویب برساند. در گذشته تربیت خانوادگی، پایبندی اخلاقی و تعهدات مذهبی موجب می شد که افراد روابط سالم تری را به نمایش بگذارند، اما در حال حاضر با کمرنگ شدن اخلاق و مذهب و متزلزل شدن نهاد خانواده تنها قانون می تواند از بد اخلاقی ها و خشونت های کلامی جلوگیری کند، کاری که کشورهای غربی از سال ها پیش آغاز کرده اند و با قرار دادن غرامت های سنگین سعی بر کنترل رفتار افراد در اجتماع دارند. 

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲-۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

مجازات فحاشی در انظار عمومی

مجازات فحاشی در قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قانونگذار قرار گرفته است. در تعریف این جرم می توان گفت فحاشی بیان الفاظ رکیک و ناشایستی است که موجب جریحه دار شدن و آزار روحی طرف مقابل شود. همانطور که افراد می توانند با وارد کردن ضربه علیه جسم دیگری مرتکب جرم شوند، به کار بردن کلمات ناروا نیز باعث صدمه روحی می شود و چه بسا آبروی افراد را خدشه دار کند، و غیر قابل جبران باشد. بنابراین قانونگذار در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در این باره آورده است که:

توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

مجازات فحاشی

آنچه که در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی درباره مجازات فحاشی آمده، به جرم ساده فحاشی اشاره دارد، و منجر به ۷۴ ضربه شلاق و جریمه نقدی خواهد شد. 

اما در صورتی که فحاشی نسبت به یکی از مقامات کشوری انجام شود، از نوع جرم فحاشی مشدد خواهد بود و مجازات آن افزایش می یابد، چنان که در در ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی آمده است که:

هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

مجازات فحاشی تلفنی

مجازات فحاشی در صورتی که با استفاده از تلفن انجام شود، بر اساس ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی می تواند به عنوان مزاحمت تلفنی در نظر گرفته شده و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد. اگر شاکی بتواند فعل مجرمانه شخص را به اثبات برساند با توجه به ماده ۶۴۱ مجازات فحاشی اعمال می شود. در ماده ۶۴۱ آمده است که:

هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت ‌مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد.

ضمن مجازاتی که قانونگذار برای فحاشی و مزاحمت تلفنی در نظر گرفته، بر اساس مقررات شرکت مخابرات نیز با شخص خاطی برخورد می شود، و در صورت تکرار عمل در بار اول و دوم خط تلفن به صورت موقت قطع می شود و برای بار سوم به طور کامل خط تلفن فرد مجرم قطع خواهد شد.

مجازات فحاشی پیامکی

مجازات فحاشی در شرایط مختلف اجرا می شود و تفاوتی ندارد که جرم فحاشی به صورت کتبی یا شفاهی صورت گرفته باشد. حتی صحبت کردن با اشاره دست که در عرف جامعه به عنوان توهین کردن و هتک حرمت افراد محسوب می شود، از نظر قانونگذار جرم انگاری شده است.

در بررسی جرم فحاشی و اعمال مجازات فحاشی دو نکته مهم وجود دارد:

نکته اول آنکه مجرم با آگاهی کامل اقدام به فحاشی نماید، بنابراین در حالت خواب، بیهوشی و هیپنوتیزم نمی توان فحاشی را عمدی دانست و مجازات مربوطه را اجرا کرد.

 نکته دوم آن است که فرد باید نسبت به عرف و فرهنگ زبانی طرف مقابل آگاهی داشته باشد و بداند که چه کلمات و چه رفتاری می تواند به عنوان فحش، ناسزا و توهین قلمداد شود.

نحوه اثبات جرم فحاشی

جرایم کیفری به کمک اقرار، شهادت، علم قاضی و سوگند قابل اثبات خواهد بود، و چنانچه جرم فحاشی به یکی از روش های فوق ثابت شود، مجازات فحاشی اجرا می گردد. باید توجه داشت که ارائه فیلم، عکس، صوت، متن پیامک و.. می تواند به عنوان امارات به علم قاضی کمک کند حتی ضبط مکالمه تلفنی به عنوان مدرک محسوب نمی گردد. به این معنی که وجود چنین قراینی دلیل کافی محسوب نمی شود، و باید با کمک سایر دلایل مانند تحقیقات محلی، گزارش بازپرس، گفتگو با شاهدان و … علم قاضی به یقین تبدیل شود، تا درباره مجازات فحاشی تعیین تکلیف نماید. 

نحوه اثبات فحاشی

آیا جرم فحاشی قابل گذشت است؟

جرم فحاشی در دسته جرایم قابل گذشت قرار می گیرد، به این معنی که با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات فحاشی منتفی است و پرونده مختومه خواهد شد. 

در برخی موارد فحاشی علیه شخص مرده صورت می گیرد، قانونگذار با توجه به اینکه احساسات بازماندگان از این خشونت کلامی خدشه دار خواهد شد، چنین عملی را جرم انگاری کرده و فرد مجرم می تواند از طرف بازماندگان مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد. 

در این باره با کمک تبصره ۲ ماده ۳۰ قانون مطبوعات می توان مجازات فحاشی به شخص متوفی را پیگیری کرد. در این ماده آمده است که:

‌تبصره ۲ – هرگاه انتشار مطالب مذکور در ماده فوق راجع به شخص متوفی بوده ولی عرفاً هتاکی به بازماندگان وی به حساب آید، هر یک از ورثه ‌قانونی می‌تواند از نظر جزایی یا حقوقی طبق ماده و تبصره فوق اقامه دعوی نماید.» 

آیا در موضوع فحاشی دفاع متقابل مطرح است؟

فحاشی عمل ناشایستی است که از هر شخصی سر بزند مجازات فحاشی را در پی خواهد داشت. اما چنانچه دو نفر در برابر یکدیگر قرار بگیرند و خشونت کلامی یکی موجب تحریک دیگری شود با استفاده از ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی می تواند به دفاع از خود بپردازد و تخفیف مجازات را خواستار شود.

در بند پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است اگر شرایط ارتکاب جرم به گونه ای باشد که موجب تحریک بزه دیده شود، از قبیل رفتار و کلام تحریک کننده مجرم، یا داشتن انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم می تواند دلیلی برای تخفیف مجازات باشد. با کمک گرفتن از وکیل کیفری یا خدمات وکیل آنلاین و دریافت مشاوره حقوقی می توان اقدامات لازم را در دفاع از خود یا طرح شکایت کیفری انجام داد.