همجنسگرایی جز مسائلی محسوب می‌شود که در جوامع اسلامی جرم محسوب می‌شود و منافی عفت جامعه است و به بیانی بهتر علاوه بر ایجاد فساد در میان مردم باعث از بین رفتن نظم عمومی و امنیت نیز می‌شود.

هنگامی که دو فرد هم جنس تمایل به داشتن رابطه ی جنسی با یکدیگر داشته باشند و ترجیح دهند تا به جای جنس مخالف باهم جنس خود به مدت طولانی، آمیزش داشته باشند، در حقیقت همجنسگرایی شکل گرفته است.

در رابطه با موضوع همجنسگرایی، تحقیقات بسیار زیادی در جوامع مختلف توسط روانشناسان و روانپزشکان انجام شده است که اصولا بیشتر آنان دارای نظرات مختلفی می باشد اما دستاوردی که در میان تمام آنان مشترک می‌باشد آن است که همجنسگرایی دارای پیامدهای آسیب زایی برای خود فرد و جامعه می باشد و به نوعی یک اختلال روانی و حتی زیستی محسوب می‌شود، پس بهتر است تا حد امکان باید قوانین جامعه به گونه ای وضع شود که این پدیده دارای ابعاد گسترده ای نباشد.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۸۸۶۲۲۱۷۸ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

اثرات گرایش به هم نوع

همجنسگرایی دارای پیامد های منفی بسیار زیادی برای افراد می‌باشد:

 • افسردگی
 • اختلال‌های اضطراب و خلق‌وخو
 •  سوء مصرف مواد مخدر
 • مشکلات عفونی
 • احساس تنهایی و انزوا طلبی
 • سردرگمی و……

همجنسگرایی در دین اسلام به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که همین موضوع نیز باعث شده است تا مجازات‌های مختلفی برای انواع مختلف آن در نظر گرفته شود. 

همجنسگرایی

در ماده 233 قانون مجازات اسلامی در مورد تعریف همجنسگرایی در مردان آمده است که: (لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است.)

توجه داشته باشید که در قوانین جمهوری اسلامی به وضوح مشاهده می شود که همجنسگرایی و جرم آن بستگی به نقش هر دو شریک جنسی (فاعل یا مفعول) دارد.

همجنسگرایی در مردان

در حالت کلی باید بدانید که حد لواط برای فاعل، در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد، اعدام می‌باشد:

 • عنف
 • اکراه
 • دارا بودن شرایط احصان

نکته: در صورتی که سه شرط بالا به طور کامل وجود نداشته باشد، در خوشبینانه ترین حالت صد ضربه شلاق، مجازت لواط می‌باشد. مجازات برای مفعولی که در جرم همجنسگرایی شرکت دارد، در هر صورت اعدام می‌باشد و نیازی به هیچ شرط و شروطی ندارد. در تبصره های اول و دوم ماده‌ی 234 به نکات زیر اشاره شده است:

 •  در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
 • احصان عبارت است از آنکه مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

تفخیذ چیست؟

نام نوع دیگری از همجنسگرایی، تفخیذ می‌باشد. تفخیذ به معنای قرار گرفتن اندام تناسلی مردانه در میان رانهای شریک جنسی و یا نشیمنگاه او می‌باشد. سوالی که ممکن است در این میان مطرح شود آن است که دخول تا چه اندازه‌ای در دین اسلام به عنوان تفخیذ محسوب می‌شود و مجازات آن شامل حال همجنسگرایان می‌شود؟

برای پاسخ به این سوال لازم می باشد تا به قوانین اسلامی و فقهی مراجعه  کنیم.در قوانین شرعی امده است که در مواقعی که دخول در میان دو شریک هم جنس صورت گیرد و میزان آن کمتر از ختنه گاه باشد،در حقیقت تفخیذ صورت گرفته است و مجازات آن شامل حال هر دو نفر خواهد شد.

در عمل تفخیذ نیز حدی که برای فاعل و مفعول در نظر گرفته می‌شود، صد ضربه شلاق می‌باشد و در این حالت هیچ تفاوتی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست. در رابطه با مجازات این نوع از همجنسگرایی نیز در تبصره قانون 236 به نکته ای در مورد مسلمان بودن افراد اشاره شده است.

تبصره ماده 236 – در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۸۸۶۲۲۱۷۸ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

همجنسگرایی در زنان

همجنسگرایی نیز همانند همجنسگرایی در میان مردان جز پدیده هایی می‌باشد که در جوامع مختلف ممکن است مشاهده شود و به دلیل فسادی که بوجود می آورد از نظر دین اسلام حرام است و جز مجازات هایی محسوب می‌شود که دارای حد می‌باشد و به هیچ عنوان نمی توان مانند جرائم تعزیری برای آنان مجازات جایگزینی در نظر گرفت.

در قانون مجازات ایران نیز که از احکام شرع نشات گرفته است در مورد این موارد مجازات های اسلامی در نظر گرفته شده است. به همجنسگرایی که در میان بانوان صورت می‌گیرد، در اصطلاح مساحقه میگویند. معنای کلمه ی مساحقه آن است که دو شریک جنسی مونث، اندام جنسی خود را بر روی یکدیگر قرار دهند.

در ماده ی 238 و 239 قانون مجازات اسلامی به تبری مساحقه و مجازات آن اشاره شده است. مجازات انجام عمل مساحقه در دین اسلام، صد ضربه شلاق می باشد و برعکس مجازات همجنسگرایی در میان مردان که مسلمان بودن فعل یا مفعول بودن در تعیین حد تاثیر داشت، در ساحقه هیچ یک از آنها در تعیین حد اثر گذار نمی باشد و فاعل و مفعول (مسلمان یا غیر مسلمان) به صد ضربه شلاق در محاکم اسلامی محکوم خواهند شد.

در ماده ی 239 و 240، صراحتاً به مجازات مساحقه اشاره شده است: (حد مساحقه، صد ضربه شلاق است. در حد مساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیرمسلمان و محصن و غیرمحصن و عنف و غیرعنف نیست.)

نکات حقوقی

ماده 237 قانون مجازات اسلامی به انواع دیگری از همجنسگرایی و مجازات آن در شریکان هم جنس (مذکر یا مونث) اشاره کرده است.

ماده 237 : (همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت،  موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.)

با مطالعه ی این ماده می‌توان به خوبی به این نکته پی برد که در دین اسلام لازمه ی انجام عمل همجنسگرایی دخول نمی‌باشد و هرگونه رفتار همجنسگرایانه ای که از شهوت انسانی نشات گرفته باشد دارای مجازات حدی می‌باشد.

در قانون مجازات ایران صراحتاً به این نکته اشاره شده است که اگر ادله ای روشن و مستحکم مبنی بر وقوع جرم منافی عفت همچون همجنسگرایی وجود نداشته باشد، هرگونه تحقیق و بازجویی بدون استناد به مدارک کافی با هدف کشف امور پنهان و مستور از انظار، ممنوع می‌باشد.

نکته: موارد زیر در حکم ارتکاب به عنف می‌باشد و جز استثناها محسوب می‌شوند:

 • احتمال ارتکاب با عنف
 • احتمال ارتکاب اکراه
 • احتمال ارتکاب آزار
 • احتمال ارتکاب ربایش یا اغفال
 • هر موضوعی که نشان دهد که فرد در انجام جرم از خود اراده‌ی نداشته است.

برای استفاده از مشاوره حقوقی رایگان و تماس با بهترین وکیل تهران با موسسه حقوقی وکلای دادگستر تماس بگیرید.