5/5 - (1 امتیاز)

برای دریافت مشاوره حقوقی و تنظیم لایحه، اظهارنامه و دادخواست به صورت تخصصی در زمینه دعاوی ملکی، پیش فروش، رهن و اجاره و تخلیه ملک با وکیل ملکی گروه وکلای پاسارگاد در تماس باشید.

همچنین برای پذیرش و قبول وکالت در پرونده های ملکی و نحوه فسخ قرارداد ملک به یک وکیل باتجربه مراجعه نمایید. گروه وکلای پاسارگاد بهترین و با سابقه ترین وکلای ملک و املاک تهران را در اختیار دارد.

اظهارنامه فسخ قرارداد یا قولنامه فروش ملک و آپارتمان

متن اظهارنامه فسخ قرارداد یا قولنامه فروش ملک یا آپارتمان

اظهار کننده:        نام پدر:                        کد ملی:

آدرس:

مخاطب:                  نام پدر:              کد ملی:

آدرس:

موضوع: اعلام فسخ معامله

مخاطب گرامی به وکالت از آقای ……………………. و وفق مقررات ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد ذیل رسما به شما ابلاغ می گردد.

موکل بنده طی قرارداد شماره………………. مورخ ……………… اقدام به فروش یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی ……………… به مبلغ  ……………….. ریال واقع در ……………………. به شما نموده است و نحوه پرداخت ثمن معامله نیز در قسمت توضیحات این قرارداد درج گردیده است، از آن جایی که ضمن قرارداد شرط گردیده چنانچه یک فقره از چک هایی که به عنوان ثمن پرداخته می شود برگشت شود، قرارداد به صورت یک طرفه از سمت فروشنده منفسخ می شود و خریدار می بایست ۲۰% ضرر و زیان به فروشنده بپردازد و هم اکنون یکی از چک ها به شماره ………………. مورخ ………………. به مبلغ …………………. ریال برگشت شده و شرط ضمن قرارداد محقق گردیده و به این ترتیب حق فسخ قرارداد و اخذ خسارت ۲۰% برای موکلم حاصل گردیده است.

لذا بدینوسیله به اطلاع می رساند موکلم از حق فسخ خود استفاده نموده و قرارداد مزبور را فسخ کرده است و با توجه به این که هم اکنون جنابعالی ملک را در اختیار اشخاص دیگری قرار داده اید، هرچه سریعتر نسبت به تخلیه ملک اقدام نمایید زیرا موکل نیازمند فروش ملک خود می باشد، در صورتی که در خصوص این قرارداد و این اظهارات توضیح یا قصد مذاکره با موکل را دارید، حداکثر ظرف مدت ۲ روز از رویت این اظهارنامه پاسخ خود را ارائه نمایید یا با موکل تماس بگیرید. همچنین مستحضر باشید در صورت عدم همکاری جنابعالی و یا عدم پاسخگویی، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد و از این تاریخ موکلم حق فروش ملک خود را به هر شخص دیگری خواهد داشت.

دانلود اظهارنامه PDF