5/5 - (1 امتیاز)

امروزه مسئله ی طلاق یکی از چالش های جوامع بشری می باشد که هر روز بسیاری از مردم با آن سروکار دارند. مسلماً طلاق دارای آثار مخرب و آسیب هایی جدی می‌باشد و بسیاری از زوجین، فرزندان و خانواده های آنان را درگیر می‌کند اما حقیقت آن است که در برخی از موارد تنها راه و بهترین راه، جدایی زوجین از یکدیگر می‌باشد، به همین منظور نیز گواهی عدم امکان سازش از سوی مراجع قانونی صادر می‌شود تا مشخص شود که آیا حقیقتاً مشکل زوجین به نوعی می‌باشد که طلاق و جدایی در آن ضرورت داشته باشد و یا آنکه با راه های دیگری همچون مشاوره و … قابل حل است.

از طرفی دیگر، صدور گواهی عدم امکان سازش در حقیقت جز یکی از اساسی ترین تشریفات طلاق می باشد و بر اساس قانون آیین دادرسی کشور باید یک سری مراتب طی شود تا زن و شوهر بتوانند از لحاظ قانونی از یکدیگر جدا شوند.

بنابراین در حالت کلی باید گفت که با وجود ازدیاد جدایی ها و طلاق در خانواده ها، قانونگذار قوانین خانواده را به نوعی طراحی کرده است تا کمی سختگیرانه باشد و زوجین نتوانند به هر دلیل غیر موجهی از یکدیگر جدا شوند؛ چرا که خانواده از اساسی ترین و مهمترین بنیان های جامعه به حساب می آید و به همین منظور نیز اولین محل تربیتی فرزندان و انسان های یک جامعه می باشد، بنابراین از هم پاشیده شدن خانواده ها دارای آسیب ها و ضرر زیان های بسیار زیادی برای جامعه می باشد.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

گواهی عدم امکان سازش چیست؟

معنای لغوی گواهی عدم امکان سازش به خوبی می تواند معنای حقوقی آن را نیز نشان دهد. گواهی عدم سازش همان تایید نامه ای برای عدم توافق و عدم سازش میان زوجین می باشد. گواهی عدم امکان سازش زمانی از سوی دستگاه های قضایی صادر می‌شود که دیگر امکان توافق و سازش میان زوجین ناممکن باشد و آنها نتوانند مشکلات و چالش های خود را حل کنند. در چنین مواقعی گواهی عدم امکان سازش این اجازه نامه را صادر میکند تا طرفین بتوانند با مراجعه به محاکم قضایی خانواده برای جدایی و طلاق اقدام نمایند.

با استناد به قانون مدنی کشور ما ، گواهی عدم سازش در موارد زیر از سوی محاکم قانونی صادر می‌شود:

گواهی عدم امکان سازش
  • درخواست طلاق از طرف مرد: علت این موضوع آن است که به لحاظ قانونی مرد توانایی طلاق دادن همسرش را در هر زمان که بخواهد دارد . البته طلاق از طرف مرد مستلزم رعایت تشریفاتی از جمله دریافت گواهی عدم سازش از دادگاه است.
  • در طلاق توافقی: در این نوع طلاق هم چون هر دو طرف رضایت به جدایی دارند، می توانند با دریافت گواهی عدم سازش اقدام به ثبت طلاق خود کنند. لازم به ذکر است که اگر دادگاه به موضوع طلاق به درخواست زن رسیدگی کند، در نهایت حکم طلاق صادر می کند؛ نه گواهی عدم سازش.

دریافت گواهی عدم امکان سازش

با توجه به توضیحاتی که در رابطه با موضوع گواهی عدم سازش ارائه شد، اکنون ممکن است برای بسیاری از افراد این سوال پیش آید که نحوه ی دریافت و صدور گواهی عدم سازش چگونه است و از لحاظ قانونی دارای چه مراحلی می‌باشد؟

به طور خلاصه به مراحل دریافت گواهی عدم سازش از طریق قانونی، اشاره می کنیم:

  • در اولین مرحله باید دادخواست طلاق از طرف یکی از زوجین به یکی از دفاتر خدمات قضایی ارائه شود تا برای رسیدگی و بررسی در دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.
  • بعد از ارائه‌ی دادخواست طلاق به یکی از دفاتر خدمات قضایی نوبت آن است که پرونده‌ی مورد نظر از سوی دادگاه به یکی از مراکز مشاوره طلاق بهزیستی ارجاع داده شود تا آنان پرونده‌ی مورد نظر و موضوعات مورد اختلاف زوجین را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهند.

توجه داشته باشید که مشاوران این مراکز پس از بررسی پرونده‌ی مورد نظر، نتایج بررسی ها و نتیجه‌ی داوری خود را به دادگاه گزارش می‌دهند.

  • در صورتی که پس از مشاوره و بررسی مشاوران، امکان آشتی و حل مشکل میان زن و شوهر وجود نداشته باشد، دادگاه یک جلسه‌ی رسمی غیر قضایی برای طرفین تشکیل می‌دهد تا به موضوع پرونده‌ی درخواست طلاق زوجین رسیدگی کنن، پس از آنکه برای محضر دادگاه این موضوع به اثبات برسد که موضوع اختلاف زوجین به هیچ عنوان قابل حل نمی‌باشد، گواهی عدم امکان سازش صادر می شود.
  • صدور گواهی عدم سازش از سوی دادگاه به معنای صدور اجازه نامه ای برای دفتر خانه ها است تا حکم طلاق را اجرا کنند. پس از ارائه‌ی گواهی، دفترخانه ها مهلتی را برای جاری کردن صیغه‌ی طلاق تعیین می‌کنند تا زوجین در آن زمان حضور یابند.
خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

مدت اعتبار گواهی عدم سازش

به عنوان یک قاعده ی کلی می توان گفت که پس از صدور گواهی عدم سازش، مهلت اعتبار این گواهی سه ماه خواهد بود. به بیانی بهتر می توان گفت که ظرف مدت 3 ماه پس از تاریخ ابلاغ شدن گواهی (توجه داشته باشید که منظور از تاریخ ابلاغ شدن گواهی با تاریخ صدور آن در دادگاه متفاوت است.) باید به دفترخانه ها مراجعه کرد و این اجازه نامه ی قانونی برای اجرای حکم طلاق را ارائه داد. توجه داشته باشید که در مواقعی که گواهی به دفتر ثبت طلاق ارائه نشود، دیگر اعتبار این گواهی از بین خواهد رفت و نمی توان بعد از این مدت زمانی از آن برای اجرای حکم طلاق استفاده کرد.

در حقیقت کسی که درخواست صدور گواهی عدم سازش را به مراجع قانونی ارائه داده است وظیفه دارد تا گواهی عدم امکان سازش را ظرف مدت 3 ماه پس از تاریخ ابلاغیه ی گواهی، آن را به دفترخانه ها تحویل دهد.

 در مواردی که این گواهی برای درخواست طلاق توافقی صادر شده باشد، هر دو زوجین و یکی از آنها نیز وظیفه‌ی ارائه‌ی آن ظرف مدت سه ماه به دفترخانه ها، دارند.