یکی از مهمترین قسمت های اختصاصی در ساختمان ها، پارکینگ آن است. هر واحدی دارای انباری و پارکینگ است که تمامی جزئیات آن در سند مالکیت قید گردیده است. پس باید بگوییم برای اجاره پارکینگ شخصی و مشاع نیاز به رعایت قوانین خاصی خواهیم داشت. 

افراد بسیار زیادی هستند که پس از خرید ملک دارای پارکینگ، به دوستان و آشنایان خود که در واحد ساختمانی سکونت ندارند، اجازه استفاده از پارکینگ را می دهند. یا به نوعی اقدام به اجاره پارکینگ شخصی و مشاع به افراد غیر ساکن می نمایند. این مسئله بدون شک برای دیگر اهالی ساکن در واحد آپارتمانی، مشکلاتی را به بار خواهد آورد. 

در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که ایا اجاره پارکینگ شخصی و مشاع به افرادی که خارج از آپارتمان سکونت دارند عملی درست است یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید بیان نمایم که طبق قانون تملک آپارتمان ها، هیچ یک از ساکنین اجازه ندارند در مشاعات تصرف نموده یا آن را به غیر واگذار نمایند. مگر در صورتی که از تمامی ساکنین آپارتمان کسب اجازه قانونی شده باشد و در مورد پارکینگ یا انباری اختصاصی که در سند ذکر شده باشد در صورت عدم مزاحمت بلامانع است.

هر ساختمان دارای دو قسمت اختصاصی و مشاعات می باشد، که هر کدام قوانین خاص خود را دارند. قسمت های اختصاصی هر آپارتمان، در اصل بخشی از یک ساختمان به شمار می رود که در سند مالکیت هر مالکی قید گردیده است.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۸۸۶۲۲۱۷۸ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

قانون مالکیت و اجاره پارکینگ شخصی و مشاع

به کرات شاهد این مسئله هستیم که در زمان خرید آپارتمان، هیچ قانون خاصی در خصوص استفاده از پارکینگ بیان نمی شود. در این جا با این سوال مواجه می شویم که اگر ساختمان دارای پارکینگ است، این پارکینگ ها چگونه بین واحد های ساختمانی تقسیم می شوند؟ آیا می‌توان پارکینگ را به افرادی که خارج از آپارتمان ساکن هستند اجاره داد؟

باید بگوییم تقسیم پارکینگ مشاع در این شرایط به دو صورت انجام می گردد. حالت اول اختصاص پارکینگ خصوصی می باشد. یعنی هر واحد ساختمان، همانطور که داری انباری اختصاصی است، باید پارکینگ اختصاصی نیز داشته باشد. 

اجاره پارکینگ شخصی و مشاع

برای این کار باید میزان مساحت و موقعیت آن تعیین شود. تمامی این شرایط در سند رسمی قید خواهد شد. در نهایت قسمتی که به عنوان پارکینگ ساختمان مشخص تعیین می گردد، متعلق به صاحب آپارتمان خواهد شد. بهتر است این نکته را به خاطر داشته باشید که طبق ماده 2 قانون تملک آپارتمان ها، قسمت هایی همچون انباری، پارکینگ، بالکن و به صورت کلی تمامی قسمت هایی که در سند مالکیت هر شخص قید شده است، در اصل جزو قسمتهای اختصاصی آپارتمان به شمار می روند. 

اما قسمت های مشاع و مشترک، قسمت هایی هستند که حق استفاده از آنها منحصر به یک آپارتمان نبوده و همه مالکان ساختمان، حق استفاده از آنها را دارند. 

تقسیم و اجاره واحد مشاع

مشاعات در اصل به گونه ای هستند که تمامی ساکنین آپارتمان در استفاده از آنها حق دارند. یعنی برای اجاره دادن آن ها باید شرایط خاصی را در نظر داشت. مثلا اگر تقسیم پارکینگ مشاع با توافق تمامی ساکنین آپارتمان صورت پذیرد، از نظر قانونی مانعی ندارد. زیرا طبق قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرایی آن، تمامی مالکان آپارتمان ها در استفاده از قسمت های مشاع و مشترک شریک هستند.

از سوی دیگر اجاره پارکینگ مشاع توسط مالک آپارتمان، به افرادی غیر از ساکنین (مالکین و ساکنین آپارتمان)، مغایر با قوانین شراکت بوده و قابل پذیرش نیست. مگر استفاده یا اجاره هر یک از قسمت های مشاع، با توافق ساکنین صورت پذیرد. 

البته لازم به ذکر است اجاره پارکینگ مشاع به هر یک از مالکان همان ساختمان منع قانونی نداشته و تنها افرادی که خارج از آپارتمان سکونت دارند، حق هیچ گونه تصرف و استفاده از این قسمت های مشاع را ندارند. این مسئله می تواند منجر به دخالت افراد غریبه در ساختمان به شمار رفته و حتی امنیت آپارتمان را نیز به خطر اندازد. 

اصولا افرادی که دارای وکیل ملکی هستند در زمان انعقاد قرارداد خرید، با جزئیات بیشتری به این نکات توجه می کنند. زیرا به هیچ عنوان نمی خواهند در آینده موکل آنها دچار مشکلات ملکی گردد. از این رو مراجعه به وکیل پیش از عقد قرارداد ملکی لازم و ضروری به شمار می رود. 

تقسیم پارکینگ با توافق ساکنین

 این نکته را به خاطر داشته باشید که بعضی از قسمت ها در آپارتمان ها به صورت مشترک مورد استفاده قرار می گیرد. حتی ممکن است واحدهای یک آپارتمان به صورت مشاع حق استفاده از یک پارکینگ را داشته باشند. پس برای اجاره پارکینگ مشاع، یا هرگونه تصرف در این قسمت ها، باید حتما اجازه قانونی از مالکین و ساکنین داشت.

اصولا در هیچ سند ملکی اجازه اجاره پارکینگ مشاع به صورت اختصاصی به هیچ مالکی داده نشده است. پس این قسمت ها می تواند جزو مشترکات ساختمان به شمار رفته و تمامی اهالی ساختمان حق استفاده از آنها را داشته باشند. در این حالت هر کسی می تواند اتومبیل خود را قسمتی که مد نظرش است قرار دهد. بدون این که دیگر ساکنین ساختمان اعتراض به استفاده از پارکینگ مشاع نمایند. 

البته در برخی مواقع توافق نمودن ساکنین با یکدیگر کارساز نبوده و در نهایت مالکان با یکدیگر بر سر استفاده از پارکینگ به مشکل بر میخورند. برای این کار مالکان می توانند پارکینگ ها را بین خود تقسیم نمایند. همان طور که در ماده 10 قانون مدنی بیان شده است، تقسیم پارکینگ ها با توافق تمام مالکان طبق قانون بدون اشکال است. 

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۸۸۶۲۲۱۷۸ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

استفاده یا اجاره پارکینگ شخصی و مشاع بدون اجازه

برای کسب اطلاع در خصوص قوانین مربوط به پارکینگ ها می توانید با مشاوره حقوقی تلفنی تماس حاصل نموده و در کمترین زمان ممکن به اطلاعات دقیقی در این مورد برسید. بسیاری با این مسئله مشکل دارند که خود ساکن آپارتمان نیستند ولی مالک محسوب می شوند. 

پس از مدتی که به سراغ ملک خود می روند، متوجه می شوند که ساکنین بدون کسب اجازه، اقدام به تصرف پارکینگ شخصی یا مشاع ایشان نموده اند. در این حالت مالک می تواند نسبت به مدتی که ساکنین بدون کسب اجازه از ملک ایشان استفاده نموده اند، درخواست اجاره نماید. 

اما در صورتی که خود مالک به مدیر ساختمان اجازه استفاده یا اجاره پارکینگ شخصی و مشاع خود را داده باشد، دیگر نمی تواند بعد از بازگشت به خانه خود، چنین ادعایی از دیگران داشته باشد. در کل اجازه و استفاده از پارکینگ هر شخصی بدون اجازه، برخلاف قانون بوده و جرم تلقی می شود.