5/5 - (1 امتیاز)

 هنگامی که افراد برای طلاق توافقی در دوران بارداری به دادگاه خانواده مراجعه می کنند، مسلماً تمامی مراجع مربوطه مدارکی را از زوجین درخواست می‌کنند که قبل از صدور حکم طلاق، وجود این مدارک الزامی می‌باشد. طبق ماده‌ی قانونی حمایت از خانواده، سردفتر مکلف است که گواهی عدم بارداری زنان (غیر دوشیزه و غیر یائسه) برای ثبت طلاق را از آنها مطالبه کنند.

حال سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که اگر در شرایط عدم سازگاری زوجین، زن باردار باشد، تکلیف طلاق و متارک‌ی قانونی آنها چه می‌شود؟

قبل از پاسخ به این سوال، در مورد الزام وجود گواهی عدم بارداری توضیح خواهیم داد تا مسئله‌ی طلاق توافقی در دوران بارداری، بهتر برایتان روشن شود. حقیقت آن است که این گواهی به نوعی پشتوانه ای برای حمایت از زن و فرزند او پس از طلاق می باشد، چرا که باعث می‌شود تا مرد وظایفی را که از لحاظ قانونی و شرعی به عنوان پدر بر عهده ی او قرار داده می‌شود را بپذیرد.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

دلایل اخذ گواهی وجود و یا عدم بارداری

دلایل و موارد که باید حتما در طلاق توافقی در دوران بارداری لحاظ گردد و جزو حقوق مادر فرزند و طفل است به شرح زیر خواهد بود:

 • نفقه زن باردار
 • نحوه نگهداری فرزند
 • سرپرستی فرزند
 • حضانت
 • حقوق مالی زن و فرزندش پس از طلاق
 • نحوه ی وضع حمل و …
طلاق توافقی در دوران بارداری

توجه داشته باشید که زوج از لحاظ قانونی وظیفه‌ی ولایت خانواده را بر عهده دارد، به بیانی بهتر می‌توان گفت که مسئولیت مالی و حمایت از فرزندان بر عهده‌ی‌ پدر می باشد، بنابراین در رابطه با موضوع طلاق توافقی در دوران بارداری نیز می توان گفت که تمامی هزینه های دوران بارداری و نحوه‌ی وضع حمل و فراهم آوردن نیازهای اساسی مادر برای تولد فرزندش، به طور کامل بر عهده‌ی پدر می‌باشد.

از طرفی دیگر باید به این موضوع توجه شود که پس از تولد فرزند نیز تمامی هزینه های مالی طبق قانون بر عهده‌ی پدر قرار داده خواهد شد و تمام این حقوق نیز به طور کامل در متن توافقنامه‌ی طلاق توافقی در دوران بارداری ذکر خواهد شد.

قوانین مرتبط به طلاق توافقی در دوران بارداری

از جمله قوانین مهم در رابطه با طلاق توافقی در دوران بارداری، ماده‌ی ۱۱۴۰ قانون مدنی می‌باشد. طبق متن این ماده: (طلاق زن در زمان قاعدگی و یا در حالت نفاس جایز نیست مگر اینکه زن یا زوجه باردار بوده و یا طلاق قبل از زناشویی واقع گردد.)

با استناد به این ماده قانونی به خوبی می‌توان به این نکته پی برد که قبل از مشخص نشدن تکلیف وضع حمل، زن به هیچ عنوان نمی‌تواند طلاق مجددی داشته باشد و باید عده بعد از طلاق را تا زمان وضع حمل نگه دارد. در تکمیل مفهوم موضوع طلاق توافقی در دوران بارداری، ماده‌ی ۱۱۵۳ قانون مدنی نیز زمان وضع حمل را برای عده طلاق و فسخ نکاح الزامی می‌داند. در متن این ماده آمده است که: (عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن باردار و حامله تا زمان وضع حمل وی است.) در ادامه ی این ماده بیان شده است که عده وفات چه در عقد دائم و چه در عقد موقت چهار ماه و ۱۰ روز است مگر آنکه زوجه باردار باشد که در این صورت عده وفات تا زمان وضع حمل زوجه است.

حضانت فرزند بدنیا آمده پس از طلاق توافقی

در قانون حمایت از خانواده، برای حضانت فرزندان پس از طلاق توافقی در دوران بارداری نیز پیش بینی های لازم انجام شده است. با استناد به متن این قانون، در رابطه با تکلیف حضانت فرزند بدنیا آمده پس از طلاق زوجین، به نکات زیر می توان پی برد:

 • حضانت فرزند حاصل از طلاق تا ۷ سالگی بر عهده مادر و هزینه های وی بر عهده پدر است.
 • در شرایطی که زن در هنگام طلاق سرپرستی فرزند خود را به پدر واگذار کند، در این صورت است که حضانت و نفقه فرزند بر عهده پدر خواهد بود.
 • در صورتی که فرزند زن باردار، پس از طلاق پدر نداشته باشد یعنی مفقود گشته یا در قید حیات نباشد، مسئولیت پرداخت نفقه با جد پدری است و جد پدری با اعمال و ولایت قهری عهده دار سرپرستی فرزند می‌باشد.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

عده طلاق توافقی در دوران بارداری

در حالت کلی اگر زوجه حامله باشد و درخواست طلاق توافقی در دوران بارداری را به مراجع قانونی ارائه داده باشد و تمامی مراحل اولیه ی طلاق را طی کرده باشد و در رابطه با موضوعاتی همچون مهریه و نفقه و… با همسر خود به توافق رسیده باشد، نوبت به آن می‌رسد که گواهی بارداری خود را به مراجع قانونی ارائه کند تا به این موضوع رسیدگی شود و حقوق زن و فرزندش مورد تضییع واقع نگردد.

در چنین شرایطی می‌توان گفت که اگر زن باردار طلاق داده شود، عده ی طلاق وی تنها تازمان وضع حمل او میاشد. به طور مثال اگر طلاق در ماه های اول دوران بارداری در محاکم قانونی انجام شود، عده ی زن نیز حدود ۸ ماه و تا زمان وضع حمل او خواهد بود.

اکنون ممکن است این سوال برای شما پیش آید که اگر طلاق زن در ماه هشتم وضع حمل به مرحله ی اجرا گذاشته شود، عده‌ی طلاق چقدر خواهد بود؟

در چنین مواقعی، عده ی طلاق ۱ ماه در نظر گرفته خواهد شد، یعنی دقیقاً عده‌ی طلاق توافقی در دوران بارداری تا زمان زایمان در برگرفته می‌شود و زوجه این اختیار را دارد تا پس از زایمان، بلافاصله با فردی دیگر ازدواج کند. اما حتما به این نکته توجه داشته باشید که در دوران بارداری و قبل از وضع حمل زن، به هیچ عنوان او نمی تواند ازدواج دیگری داشته باشد و حتما باید تا زمان زایمان عده طلاق را نگه دارد. از طرفی نیز در طول این مدت، مرد موظف خواهد بود که نفقه ی زن را طبق دستور قانونی و به میزانی که دادگاه خانواده تعیین میکند، پرداخت کند.

آثار و نتایج حقوقی طلاق توافقی در دوران بارداری

 • از مهم ترین آثار و نتایج طلاق توافقی در دوران بارداری آن است که شرایط حضانت و نگهداری فرزند متولد شده، طبق توافقات صورت گرفته بین زن و مرد به طور کامل مشخص می گردد.
 • حقوق مالی زن و فرزندش تضییع نخواهد شد و طبق توافقات طرفین و قانون حمایت از خانواده مشخص خواهد شد.
 • امکان صلح و سازش زن و مرد در رابطه با بدست آوردن حضانت فرزند و حقوق مالی وجود دارد.

مدارک دادخواست طلاق توافقی در دوران بارداری

 • توافق‌نامه طلاق توافقی در دوران بارداری که حقوق مالی زن، وضعیت حضانت فرزند و… را مشخص می‌کند.
 • اصل کارت ملی و شناسنامه زن و مرد
 • اصل سند ازدواج دائم یا رونوشت آن
 • گواهی ثبت نام در سامانه سراسری ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه
 • گواهی صادر شده از طرف مراکز مجاز مشاوره خانواده مبنی بر عدم انصراف از طلاق