3.5/5 - (2 امتیاز)

توقیف اموال چک برگشتی با توجه به اینکه ذینفع از چه طریقی وارد عمل شده باشد متفاوت خواهد بود. پس از بررسی شرایط چک ابتدا باید مرجع صالح به رسیدگی انتخاب شود. مشاوره حقوقی آنلاین با وکیل متخصص در امور چک به افراد کمک می کند که زمینه وصول وجه چک سریع تر فراهم شود. توقیف اموال چک برگشتی در صورتی که صادر کننده چک دارای اموالی باشد در نهایت منجر به فروش اموال و پرداخت بدهی خواهد شد.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲-۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

از چه طریقی می توان برای توقیف اموال چک برگشتی اقدام کرد؟

توقیف اموال چک برگشتی ضمانت اجرایی است که قانونگذار برای نظم بخشیدن به روابط تجاری میان افراد در نظر گرفته است. چک یکی از مهمترین اسنادی است که در معاملات تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر دارنده چک با ارائه این حواله به بانک طلب خود را وصول خواهد کرد. در برخی موارد مشاهده می شود که افراد بدون داشتن پشتوانه مالی اقدام به صدور چک می کنند. دارنده چک پس از مراجعه به بانک با حساب خالی مواجه می شود. در این صورت دارنده می تواند از طرق مختلف برای وصول وجه چک و توقیف اموال چک برگشتی اقدام نماید.

توقیف اموال چک برگشتی

شکایت کیفری چک برگشتی

شکایت کیفری برای وصول وجه چک زمانی انجام می شود که جرمی صورت گرفته باشد. در پی شکایت کیفری وکیل چک اقدامات لازم جهت توقیف اموال چک برگشتی را انجام خواهد داد. زمانی که موجودی حساب صادر کننده چک ناکافی باشد و اقدام به صدور چک کند مجرم خواهد بود.

همچنین در صورتی که با آگاهی از مسدود بودن حساب خود چک صادر کند مرتکب جرم شده است. در برخی موارد صادر کننده چک دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک می دهد. این مورد زمانی پیش می آید که چک به سرقت رفته، یا مفقود شده، یا مورد خیانت در امانت و جعل قرار گرفته است. به این ترتیب بانک به دستور صادر کننده از پرداخت وجه چک خودداری می کند.

نکته ای که در اینجا وجود دارد آن است که قانونگذار مهلت کوتاهی برای ثبت شکایت پس از دستور عدم پرداخت وجه چک قرار داده است. اگر در این مدت فرد شکایت خود را در دادگاه صالح مطرح نکند از دستور عدم پرداخت وجه چک رفع اثر خواهد شد. در نهایت اگر پس از ثبت شکایت نتواند ادعای خود را مطرح کند می توان به دلیل ممانعت از پرداخت وجه چک مراحل توقیف اموال را پیگیری نمود.

برای شکایت کیفری از چک برگشتی شرایط دیگری هم در نظر گرفته شده است. چک به روز باشد و دارنده چک ظرف 6 ماه هم برای دریافت گواهی عدم پرداخت و هم شکایت کیفری اقدام کند. شرط دیگر آن است که چک ضمانتی نباشد و پرداخت آن منوط به امری نشده باشد. با وجود این شرایط ذینفع می تواند از طریق یک وکیل باتجربه شکایت کیفری خود را به ثبت برساند و برای توقیف اموال چک برگشتی اقدام کند.

شکایت حقوقی چک برگشتی

در برخی موارد چک به عنوان چک حقوقی شناخته می شود. به این معنی که نمی توان از طریق دادگاه کیفری شکایت خود را پیگیری کرد و برای توقیف اموال چک برگشتی باید از طریق دادگاه عمومی وارد عمل شد. در موارد زیر چک حقوقی خواهد بود:

  • زمانی که دارنده چک ظرف ۶ ماه برای دریافت گواهی عدم پرداخت و ثبت شکایت قانونی اقدام نکرده باشد.
  • در صورتی که چک پس از دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک منتقل شده باشد. بر اساس قانون تنها شخص دارنده یعنی اولین کسی که به بانک مراجعه می کند و مشخصات او به عنوان دارنده چک ظهرنویسی شده امکان طرح شکایت کیفری دارد.
  • در صورتی که چک سفید امضا یعنی بدون نام دارنده، تاریخ صدور و تعیین مبلغ باشد حقوقی خواهد بود. باید توجه داشت که در چک سفید امضا، امضا صادر کننده چک شرط است.
  • چنانچه چک ضمانت باشد و در متن یا پشت آن قید ضمانت آورده شده باشد.
  • چک مربوط به معاملات نامشروع و غیرمجاز همچون شرط بندی و ربا باشد.

در این موارد فرد باید دادخواست حقوقی به دادگاه عمومی ارائه دهد و مراحل توقیف اموال را پیگیری نماید. پس از ثبت دادخواست دادگاه عمومی و صدور اجراییه به صادر کننده ۱۰ روز مهلت داده می شود که بدهی خود را پرداخت کند. اگر در این مهلت اقدامی ننماید توقیف اموال چک برگشتی انجام خواهد شد.

اجراییه ثبت چک برگشتی

بر اساس مصوبات ۱۳۹۷ چک از امتیازات بیشتری برخوردار شده و بدون تشریفات ثبت دادخواست در دادگاه عمومی اجراییه صادر می شود. به این ترتیب شخص برای توقیف اموال چک برگشتی می تواند از طریق اداره ثبت نیز اقدام کند. نکته ای که وجود دارد آن است که تنها دارنده چک یعنی اولین کسی که برای وصول مبلغ چک به بانک مراجعه کرده می تواند تقاضا صدور اجراییه داشته باشد. همچنین اجراییه فقط علیه صادر کننده صادر می شود. برای پیگیری شکایت از ضامن و ظهرنویس باید از طریق ثبت دادخواست در دادگاه عمومی اقدام کرد. در پیگیری توقیف اموال چک برگشتی دریافت گواهی عدم پرداخت و گواهی مطابقت امضا صادر کننده چک ضروری می باشد.

اجراییه ثبت چک برگشتی

مراحل توقیف اموال چک برگشتی

برای توقیف اموال چک برگشتی ابتدا شخص دارنده چک باید به بانک مراجعه کند. بانک موجودی صادر کننده چک بر بررسی می کند. اگر موجودی کافی باشد وجه چک را پرداخت می شود. اگر ناکافی باشد گواهی عدم پرداخت وجه چک صادر می گردد. بانک مشخصات دارنده چک را پشت چک ظهرنویسی می کند. دارنده باید گواهی مطابقت امضا صادر کننده را از بانک دریافت نماید. پس از آن دارنده به اداره ثبت مراجعه خواهد کرد و تقاضا صدور اجراییه مطالبه وجه چک را ارائه می دهد. این اولین اقدام برای توقیف اموال است.

پس از آن اداره ثبت دارایی های شخص صادر کننده چک را بررسی می کند. چنانچه دارایی وی بیشتر از مستثنیات دین باشد توقیف اموال انجام می شود. از محل فروش اموال وجه چک پرداخت می شود. همچنین هزینه حق الاجرا کسر خواهد شد.

اگر دارایی شخص کافی نباشد امکان توقیف اموال چک برگشتی وجود ندارد و پرونده به دادگاه عمومی ارجاع داده می شود. ذینفع باید دادخواست خود را در دادگاه صالح به ثبت برساند.