5/5 - (1 امتیاز)

افرادی که در معاملات خود اقدام به صدور چک می نمایند، باید این موضوع را بدانند که اگر در تاریخ درج شده در چک، در حساب بانکی شان به اندازه کافی موجودی نباشد، دارنده چک می تواند چک شان را برگشت بزد. همچنین وجه چک برگشتی را از طریق روش های قانونی مطالبه نماید. چندین روش برای مطالبه وجه چک وجود دارد که هر فرد با توجه به شرایط خود و چکی که در دست دارد، می تواند از طریق یکی از این روش ها برای دادخواست مطالبه وجه چک اقدام نماید. در این مطلب درباره دادخواست مطالبه وجه چک صحبت خواهیم کرد، با ما همراه باشید.

روش های وصول نمودن چک برگشتی

وصول نمودن چک برگشتی به ۳ روش زیر انجام می شود:

  • مطالبه حقوقی چک
  • مطالبه کیفری چک
  • مطالبه از طریق اداره ثبت

هر یک از روش های گفته شده در بالا دارای شرایط خاص خود می باشند. مثلا مهمترین تفاوت چک حقوقی و چک کیفری مربوط به چگونگی مطالبه این چک ها است. به طوری که در مورد چک های حقوقی این کار در دادگاه انجام می شود و برای چک های کیفری دادخواست مطالبه وجه چک در دادسرا صورت می گیرد.

دادخواست مطالبه وجه چک

مراحل و نحوه وصول چک برگشتی

بر اساس قانون صدور چک، فردی که اقدام به صدور چک می نماید، باید در تاریخ مشخص شده در چک به میزان درج شده در چک، در حساب بانکی وی وجه نقد وجود داشته باشد. در غیر این صورت، دارنده چک می تواند چک را برگشت بزند. این چک ها با عنوان هایی مانند چک بلامحل و یا چک پرداخت نشدنی نیز شناخته می شوند.

همانطور که اشاره شد ۳ روش برای مطالبه وجه چک وجود دارد . اولین روش این است که دارنده چک از صادر کننده چک شکایت کیفری نماید. شکایت کیفری برای صادر کننده چک مجازات حبس و جزای نقدی در بر خواهد داشت. البته استفاده از این روش تنها باعث مجازات صادر کننده چک خواهد شد و برای دریافت وجه چک، دارنده چک باید از طریق حقوقی اقدام نماید.  روش دیگر مطالبه وجه چک، مطالبه چک به روش ثبتی است. به طوری که دارنده چک اموالی از صادر کننده چک را به اداره ثبت معرفی می کند تا توقیف اموال برای چک برگشتی شود. توجه داشته باشید که سریع ترین و مطمئن ترین روش برای وصول چک برگشتی، استفاده از روش کیفری است. به این دلیل که معمولا فرد صادر کننده چک برای روبرو نشدن با مجازات های کیفری صدور چک برگشتی وجه چک را پرداخت می نماید.

مطالبه وجه چک در سامانه ثنا

افرادی که برای مطالبه نمودن وجه چک خود قصد دارند به محاکم حقوقی مراجعه کنند، در اولین گام باید به سامانه ثنا مراجعه نمایند. سپس با دریافت نمودن برگه دادخواست و تکمیل آن، دادخواست دریافت مبلغ چک را در سامانه ثنا ثبت نمایند. فرم دادخواست مطالبه وجه چک، برگه ای عادی است که فرد باید تمام اطلاعات خواسته شده در این فرم را به طور کامل تکمیل نماید. همچنین در بخش دلایل و منضمات فرد باید مدارک خود از قبیل کپی چک، اظهارنامه و … را ضمیمه فرم دادخواست مطالبه چک نماید.

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک برگشتی

در زیر یک نمونه دادخواست مطالبه وجه چک آورده شده است.

متن دادخواست مطالبه وجه چک

در صورتی که صاحب چک در موعد تعیین شده مبلغ چک خود را پرداخت نکند، دارنده چک می تواند چک را برگشت بزند. در صورتی که دارنده چک بتواند گواهی عدم پرداخت را دریافت نماید، با شکایت حقوقی یا کیفری و یا درخواست صدور اجرائیه می تواند وجه چک خود را مطالبه کند.

برای دادن دادخواست حقوقی برای مطالبه وجه چک، ابتدا فرد باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید. بعد از دریافت کردن پیامک وصول دادخواست از طرف دادگاه بهتر است، فرد به صورت حضوری به دادگاه مراجعه نماید و از کامل بودن مدارک و ضمائم دادخواست دریافت مبلغ چک اطمینان حاصل کند. در صورتی که دارنده چک بخواهد سریع تر و راحت تر مبلغ چک خود را مطالبه نماید، بهتر است با یک وکیل با تجربه در زمینه چک و دعاوی حقوقی مشورت کند. شکایت حقوقی و دادن دادخواست حقوقی برای مطالبه چک تنها روش مطالبه وجه چک نمی باشد. بلکه فرد علاوه بر دادن دادخواست حقوقی برای دریافت مبلغ چک می تواند به یکی از روش های زیر نیز برای مطالبه وجه چک اقدام نماید:

  • شکایت کیفری چک بلامحل (در صورتی که شرایط لازم وجود داشته باشد)
  • درخواست صدور اجراییه از اجرای احکام دادگستری (در صورتی که چک صیادی باشد)
  • درخواست صدور اجراییه از اداره اجرای ثبت

دارنده چک برای مطالبه وجه چک باید از طریق یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی (آدرس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تهران) اقدام نماید. به طوری که پس از ثبت دادخواست مطالبه وجه چک، فرد باید منتظر پیامک وصول دادخواست از طرف دادگاه باشد. بهتر است پس از دریافت نمودن پیامک، فرد برای بررسی کردن مدارک خود به دادگاه مراجعه نماید. توجه داشته باشید که دعاوی با مبلغ کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال در شورای حل اختلاف بررسی و رسیدگی می شوند.

متن دادخواست مطالبه وجه چک

در زیر نمونه دادخواست دریافت مبلغ چک آورده شده است:

خواهان: خانم / آقای …

خوانده: خانم / آقای …

وکیل یا نماینده قانونی: خانم / آقای ….

تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه وجه چک به میزان …. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تامین خواسته

دلایل و منضمات دادخواست: کپی مصدق ۱) چک ۲) گواهی عدم پرداخت صادره از بانک “۳) مدرک مورد نیاز دیگر”

شرح دادخواست مطالبه وجه چک

ریاست محترم مجتمع قضایی “نام شهرستان محل اقامت خوانده”

با سلام

احتراماً به استحضار میرساند: بموجب کپی مصدق … فقره چک تقدیمی به شماره / شماره های …. به تاریخ / تاریخ های …. عهده بانک … شعبه “شماره و نام شهرستان” اینجانب مبلغ …. ریال از خوانده / خواندگان طلبکارم که نامبرده / نامبردگان با وصف مراجعات مکرر و حلول اجل و سررسید از تادیه و پرداخت آن خودداری میکند. فلذا مستنداً به مواد ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۰ قانون تجارت رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده/ خواندگان به پرداخت مبلغ خواسته به میزان … ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی در حق اینجانب مورد استدعا است.”