2.3/5 - (3 امتیاز)

از جمله حقوق مالی زن که بر عهده مرد می باشد، مهریه همسرش است. بعد از جاری شدن خطبه عقد زن صاحب مهریه خود می شود و هر زمان که بخواهد می تواند، آن را مطالبه نماید. همچنین در صورتی که مرد از دادن مهریه همسرش خودداری نماید، در قانون مجازات اسلامی، حبس تعزیری نیز برای مرد در نظر گرفته شده است. در واقع مهریه زن یک پشتوانه مالی برای وی محسوب می شود که مرد باید به صورت عندالمطالبه به همسر خود بپردازد. به همین دلیل دادخواست مهریه باید توسط فردی آگاه به قوانین این حوزه یا همان وکیل مهریه نگارش شود.

برای مطالبه نمودن مهریه ۲ راه در قانون در نظر گرفته شده است که با توجه به شرایط مرد هر کدام از روش ها که به مصلحت زن باشد و یا ترکیبی از هر دو روش برای گرفتن مهریه زن اعمال می شود. این دو روش در زیر آورده شده است:

 • دادن دادخواست مطالبه مهریه به دادگاه خانواده و درخواست توقیف اموال مرد برای مطالبه مهریه زن
 • مراجعه نمودن به اداره اجرای ثبت و دادن درخواست توقیف اموال مرد برای مطالبه مهریه زن

به روش دوم در اصطلاح عامیانه به اجرا گذاشتن مهریه نیز گفته می شود. این روش علاوه بر مهریه برای سایر اسناد رسمی مانند اجاره نامه رسمی و اسناد لازم الاجرا مانند چک نیز کاربرد دارد. توجه داشته باشید، بهتر است قبل از هر اقدام در مورد مطالبه مهریه با یک وکیل متخصص مشورت نمایید.

شرایط و مراحل دادخواست مهریه

 • زن به دو طریق می تواند برای مطالبه مهریه خود اقدام نماید. یکی از روش ها مراجعه به اداره اجرای ثبت و دادن درخواست اجرای مهریه و روش دیگر، مراجعه نمودن به دادگاه خانواده و مطالبه مهریه می باشد.
 • طبق دستورالعمل های صادر شده، در حال حاضر زن برای مطالبه مهریه خود به طور مستقیم نمی تواند به دادگاه خانواده مراجعه نماید. زن در مرحله اول باید برای مطالبه مهریه خود به اداره اجرای ثبت مراجعه نماید. در صورتی که نتیجه ای دریافت نکرد، به منظور اعمال فشار به مرد برای پرداختن مهریه می تواند، به دادگاه خانواده مراجعه نماید.
 • مطالبه نمودن مهریه توسط زن، یک دعوای مالی به حساب می آید که زن باید در زمان دادن دادخواست مهریه هزینه دادرسی را نیز پرداخت نماید. توجه داشته باشید، در صورتی که مهریه زن مواردی غیر از وجه نقد مانند طلا، سکه، ملک و … است، امکان کاهش دادن هزینه های دادرسی وجود دارد. بنابراین قبل از هر اقدامی در مورد مطالبه مهریه، توصیه می شود با یک وکیل با تجربه در این زمینه مشورت نمایید.
دادخواست مهریه

توقیف اموال و ممنوع الخروج کردن مرد برای مهریه

تعدادی از اقداماتی که زن برای مطالبه مهریه خود در مورد مرد می تواند اعمال نماید، در زیر آورده شده است:

 • تامین خواسته و توقیف اموال
 • ممنوع الخروج کردن مرد
 • گرفتن حکم جلب مرد
 • زن برای دادن درخواست مطالبه مهریه باید به دفتر رسمی محل وقوع عقد خود مراجعه نماید. اما برای دادن دادخواست مطالبه مهریه باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کند.
 • زن برای مطالبه مهریه خود باید شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج خود را به همراه داشته باشد. اگر زن دسترسی به سند ازدواجش نداشته باشد، می تواند رونوشت آن را از دفتر رسمی محل وقوع عقد خود بگیرد.
 • اگر زن در زمان دادن دادخواست مطالبه مهریه، نمی تواند هزینه دادرسی را پرداخت نماید، باید در زمان دادن دادخواست، تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی داشته باشد.
 • در صورتی که زن بخواهد همزمان با دادن دادخواست مطالبه مهریه خود، اموال مرد را نیز توقیف نماید، باید از دادگاه بخواهد تا دستور توقیف اموال قبل از ابلاغ اجرا شود تا مرد فرصت نکند اموال خود را پنهان نماید.
 • زن برای دادن دادخواست مطالبه مهریه لازم است در سامانه ثنا ثبت نام کند.

نمونه دادخواست مطالبه مهریه

به منظور مطالبه مهریه لازم است، دادخواست مطالبه مهریه زن به دادگاه محل زندگی یکی از زوجین ارسال شود تا مورد بررسی قرار بگیرد. برخی از زنان اقدام به مطالبه مهریه پس از فوت همسر خود می کنند که این کار دارای شرایط خاص خود می باشد. توجه داشته باشید که دادخواست مطالبه مهریه باید توسط یک فرد با تجربه و متخصص در این زمینه نوشته شود. چرا که آوردن برخی از نکات جزئی و اصلی در دادخواست بسیار با اهمیت می باشد. بنابراین ادبیات نوشتن دادخواست مهریه بسیار مهم است. برای نوشتن دادخواست مهریه می توانید از مواردی که در زیر آورده شده است کمک بگیرید. همچنین در صورتی که مورد شما دارای جزئیات بیشتری می باشد، می توانید با یک وکیل با تجربه در این زمینه مشورت نمایید.

نمونه دادخواست مهریه

متن دادخواست مهریه و توقیف اموال مرد به میزان مهریه زن

رياست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار مي رساند اينجانب به دلالت سند نکاحيه شماره ………… تنظيمي در دفتررسم  ازدواج شماره …….. درتاريخ ……….. به عقد نکاح رسمي و قانونی خوانده در آمدم که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ……… سکه طلاي بهار آزادی (مبلغ ……….. ريال) به عنوان مهريه بر ذمه خوانده تعيين و توافق گرديد. با عنايت به اينکه تاکنون اقدامی درجهت پرداخت آن ننموده است فلذا درخواست صدور قرار تامين بموجه ماده ۱۰۸ قانون آيين دادرسی مدنی و همچنين ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقيف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده معادل بهای مهريه مورد استدعاست.

باتشکر

امضاء خواهان

دادخواست مطالبه مهريه و تامين خواسته

تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ……. ريال ( تعداد ……. سکه تمام بهار آزادی مقوم به مبلغ …….. ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز و بدوا صدور قرار تامين خواسته از اموال خوانده با احتساب کليه خسارات قانونی اعم از هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل.

رياست محترم دادگاه عمومی شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار می رساند اينجانب به دلالت سند نکاحيه شماره………… تنظيم  در دفتر رسمی ازدواج شماره …….. در تاريخ ……….. به عقد نکاح رسمی و قانونی خوانده در آمدم. که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه طلاي بهار آزادی (مبلغ ……….. ريال) به عنوان مهريه بر ذمه خوانده تعيين و توافق گرديد. باعنايت به اينکه تاکنون اقدامی درجهت پرداخت آن ننموده است.

فلذا درخواست صدور قرار تامين بموجب ماده ۱۰۸ قانون آيين دادرسی مدنی و همچنين ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقيف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده معادل بهای مهريه و همچنين اتخاذ تصميم شايسته به صدور حکم بايسته دائر به وصول مهريه به اينجانب به نرخ روز (بر اساس شاخص بانک مرکزی) با احتساب کليه خسارات قانونی اعم از هزينه دادرسی و حق الوکاله وکيل مورد استدعاست. (دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان