4.6/5 - (10 امتیاز)

همه ی ما به خوبی می دانیم که پایان دادن به یک زندگی مشترک و ازدواج مسئله ی بسیار سختی است و ممکن است اوضاع و شرایط روحی نامناسب حتی پس از طلاق نیز برای طرفین و خانواده های آنان نیز ایجاد شود. اما در بسیاری از مواقع در زندگی انسان مجبور است تا بین شرایط بد و بدتر یکی را انتخاب کند و در رابطه با موضوع طلاق نیز این قاعده صدق می‌کند. در شرایطی که هر دو طرف متوجه وخامت اوضاع شوند و تصمیم بگیرند تا بدون آزار و اذیت یکدیگر و درگیر کشمکش شدن جریان دادگاه و روند دادرسی پرونده از یکدیگر جدا شوند به طلاق توافقی رو می آورند و برای بسیاری از افراد این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد که متن تفاهم نامه طلاق توافقی باید چگونه تنظیم شود و دارای چه ویژگی هایی باشد؟

این تصور اشتباه را کنار بگذارید که در متن تفاهم نامه طلاق توافقی همه چیز از پیش تعیین شده می‌باشد و نیازی نیست تا طرفین با یکدیگر تصمیم بگیرند. اتفاقاً در متن تفاهم نامه طلاق توافقی باید هر دو طرف با یکدیگر در رابطه با مسائل مهمی همچون مهریه و حضانت فرزند صحبت کنند تا تصمیم درستی بگیرند و آن ها را به طور کامل در متن تفاهم نامه طلاق توافقی ذکر کنند.

حتما قبل از نوشتن و در حین متن تفاهم نامه طلاق توافقی دقت کنید، چرا که این سند نوعی مدرک قانونی به حساب می آید و زوجین حق و حقوق یکدیگر در مورد موضوعاتی چون:  حقوق فرزندان و همسر سابق، میزان ارتباط میان زوج پس از طلاق و تقسیم اموال … را به طور دقیق تعیین می کنند.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

صدور گواهی عدم امکان سازش

توصیه می شود متن تفاهم نامه طلاق توافقی را توسط افراد کار بلد و خبره ای که در تنظیم چنین مدارکی تبحر دارند انجام دهید تا طرف مقابل شما پس از این نتواند از هیچ راهی برای فرار از وظایفی که بر عهده گرفته است، استفاده کند.

با استناد به قانون مدنی کشور ما در رابطه با موضوع طلاق توافقی می توان گفت که در طلاق توافقی، طرفین می توانند به صورت توافقی نسبت به موضوعات مورد اختلاف تعیین تکلیف نمود و در صورتی که در حکم دادگاه قید شود، رسمیت می یابد و هرگاه بر اساس توافق زوجین، گواهی عدم امکان سازش صادر گردد، و به هر دلیلی از درجه اعتبار ساقط شود، کلیه توافقاتی که در گواهی عدم امکان سازش و طبق توافقات قبلی، رسمیت یافته است، ملغی می گردد.

متن تفاهم نامه طلاق توافقی

نحوه نگارش و تنظیم متن تفاهم نامه طلاق توافقی

از منظر قانونی و حقوقی، متن تفاهم نامه طلاق توافقی شما باید دارای ویژگی هایی باشد و اصول و قواعد مهمی در آن رعایت شود. طبق قوانین کشور ما این قواعد به شرح زیر می باشد:

  • هر دو زوج باید دارایی‌های خود (اعم از املاک و درآمد) را به طور کامل و بدون کم و کاست، ذکر کنند.
  • باید تمام اطلاعات لازم را در رابطه با شرایطی که در متن تفاهم نامه طلاق زوجین آمده است را در اختیار هر دو قرار داد.
  • توافقنامه ای که تنظیم می‌شود باید کاملا عادلانه باشد و حق هیچ یک از طرفین در آن مورد تضییع قرار نگیرد.
  • حین تنظیم متن تفاهم نامه طلاق توافقی باید شاهدانی حضور داشته باشند تا زوجین در حضور آنان ، این تفاهم نامه را امضا کنند و آن را تایید کنند.
  • قبل از آنکه تفاهم نامه را ضمیمه پرونده طلاق کنید، حتما کپی از آن را نزد خود نگه دارید تا در آینده اگر دچار تعارض و اختلاف شدید، متن آن را در دست داشته باشید تا به آن رجوع کنید.
خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۲۲۹۲۰۵۶۲ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

نمونه متن تفاهم نامه طلاق توافقی

برای انکه در رابطه با متن تفاهم نامه طلاق توافقی تصویر درستی داشته باشید و با آن آشنا شوید، به نمونه ای از آن دقت کنید:

بنام خدا

قرارداد حاضر فی مابین آقای…….. فرزند……. به شماره شناسنامه……… و شماره ملی……. به نشانی……………… و

شماره تماس….. و سرکار خانم…… فرزند……. به شماره شناسنامه…….. و شماره ملی……… به نشانی…………………

به شرح مواد آتی منعقد گردید.

۱- سرکار خانم…… تعداد….. سکه از مهریه خود را در قبال اجرای صیغه طلاق به آقای….. بذل می نماید و حق رجوع به مابذل را از خود سلب و ساقط می نماید.

توافق گردید آقای….. جمعاً مبلغ….. به سرکار خانم….. به عنوان مهریه/ نفقه/ اجرت المثل

«عنوان دقیق حقوق مالی که مقرر است به زوجه پرداخت شود» پرداخت نماید؛

که مبلغ…… به عنوان پیش پرداخت در دفتر ازدواج وطلاق و ماهیانه مبلغ….. به شماره حساب/ شماره کارت….. واریز نماید.

نکته- بذل مهریه می تواند نسبت به تمام آن باشد و یا بخشی از آن و زوجه الزامی به بذل کل مهریه خود

در قبال اجرای صیغه طلاق ندارد.

۲- سرکار خانم…….. جهیزیه خود را مسترد نموده/ مسترد می نماید/ ادعایی در خصوص جهیزیه ندارد/

مبلغ….. بابت جهیزیه و در قبال اجرای صیغه طلاق می گیرد.

 ۳- سرکار خانم….. در خصوص نفقه گذشته، حال و آینده و همچنین در خصوص اجرت المثل،

و در قبال اجرای صیغه طلاق

ادعایی ندارد/ نفقه خود را به مبلغ…. طبق پرنده کلاسه…. دریافت می نماید/

نفقه و اجرت المثل خود را دریافت نموده و پس از اجرای صیغه طلاق ادعایی در این خصوص ندارد.

حضانت فرزندان در متن تفاهم نامه طلاق توافقی

۴- در خصوص فرزندان مشترک به نام های….. و…..، فرزندان تحت حضانت پدر/ مادر می باشند و می توانند در هر هفته

در روزهای ۵ شنبه و جمعه یا… از ساعت….. الی ….. با پدر/ مادر خود در …… ملاقات داشته باشند.

۵- نفقه فرزندان طبق توافق برای هرکدام مبلغ…… و جمعاً…… تعیین گردید که با توجه به شرایط موجود در هر سال ۱۰ درصد به مبلغ اضافه می گردد

و آقای….. مکلف است در هر ماه این مبلغ را از طریق کارت به کارت به شماره کارت …………. و یا از طریق بانک به شماره حساب…….. واریز نماید،

ادعای پرداخت از سوی آقا بدون وجود فیش پذیرفته شده نیست.

  • نکته در خصوص افزایش نفقه نیز می توان یک شخص مشخص را به عنوان داور مشخص نمود.

۶- طرفین در قبال اجرای صیغه طلاق کلیه پرونده های حقوقی و کیفری مطروحه نسبت به یکدیگر را

در قبال اجرای صیغه طلاق مختومه می نمایند. «نام برده شود به اضافه شماره پرونده و شعبه»

امضاء و اثر انگشت زوج                                                                                                                       امضاء و اثر انگشت زوجه

امضاء شاهد                                                                                                                                        امضاء شاهد