خلع ید

خلع ید یکی از شایع‌ترین دعاوی ملکی است و زمانی مطرح می‌شود که شخصی مالی غیر منقول را به زور و  یا بدون اجازه مالک آن تصرف نموده است. در چنین شرایطی باید دعوای خلع ید مطرح نمود. بسیاری از افراد دعوای خلع ید را با دعوای تصرف عدوانی و یا دعوای تخلیه اشتباه می‌کنند. در مورد تفاوت این سه باید نکات زیر را مدنظر داشت:

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۷۷۷۲۸۴۵۴ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

تفاوت خلع ید با تصرف و تخلیه

  • در دعوای خلع ید، هیچ قراردادی بین دو طرف وجود ندارد و دلیل اصلی طرح دعوای خلع ید، غصب است، اما در تخلیه ، بین مالک و مستاجر قرارداد تنظیم شده و معمولا به دلیل اتمام مدت قرارداد اجاره و حاضر نشدن مستاجر به تخلیه، دعوای تخلیه مطرح می‌شود.

  • در دعوای تصرف عدوانی فقط کافی است، بحث تصرف اثبات شود و نیازی به اثبات مالکیت وجود ندارد. دعوای تصرف عدوانی هم به صورت حقوقی و هم به صورت کیفری قابل طرح است.

خلع ید

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۷۷۷۲۸۴۵۴ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

طرح دعوی خلع ید در سه دسته کلی قرار می‌گیرد:

حالت اول، همان رفع تصرف است که مالک خواستار این موضوع است که ملک خود را از تصرف دیگری دربیاورد.

حالت دوم، همان حالت تخلیه است، به این معنا که هر دو طرف بحث مالکیت مالک و قانونی بودن تصرف را به موجب قرارداد (مثلا اجاره) قبول دارند، اما مالک خواهان تخلیه به دلیلی خاص مانند اتمام مدت قرارداد و یا عدم انجام تعهدات است.

حالت سوم، همان حالت تصرف عدوانی و مزاحمت از حق می‌باشد.

به منظور طرح دعوای خلع ید، باید به نکات زیر توجه نمود:

  • در دعوای خلع ید فقط فرد ذینفع و یا وکیل قانونی وی (وکیل خلع ید) می‌تواند اقامه دعوی نماید.
  • دعوی خلع ید اموال غیرمنقول از جمله دعاوی مالی است و هزینه دادرسی آن بر مبنای ارزش ملک تعیین می‌شود. اما دعوای تصرف عدوانی غیرمالی است.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۷۷۷۲۸۴۵۴ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

بسیاری از افراد به دلیل ناآگاهی از قوانین حقوقی دعوای خلع ید ، تخلیه و تصرف عدوانی را با یکدیگر اشتباه گرفته و با طرح دعوی نادرست موجب خسارت و ضرر و زیان به خود و سایر افراد می‌شوند. باید توجه داشت که استفاده از مشاوره حقوقی تخصصی و ارجاع کار به وکیل خوب می‌تواند در کاهش زمان و هزینه‌های صرف شده برای احقاق حق بسیار موثر باشد. موسسه حقوقی وکلای دادگستر پاسارگاد با بهره‌گیری از بهترین وکلای ملکی در تهران و سراسر کشور آماده ارائه خدمات مشاوه حقوقی تلفنی، مشاوره حقوقی حضوری و قبول پرونده می‌باشد.

۱۳۹۷-۲-۱ ۰۰:۵۷:۳۳ +۰۴:۳۰

یک دیدگاه

دسته بندی محصولات

سبد خرید