اختلافات مالی

/اختلافات مالی
اختلافات مالی۱۳۹۷-۱-۳۰ ۲۳:۰۵:۵۹ +۰۴:۳۰

اختلافات مالی به دعاوی گفته می‌شود که موضوع دعوا و یا نتیجه حاصل از طرح دعوا و یا منظور از طرح دعوی بدست آوردن بطور مستقیم مال باشد.

انواع اختلافات مالی

 • اختلافات مالی عادی

 • اختلافات مالی در امور حسبی

 • اختلافات مالی مربوط به موجر و مستاجر (مالک و مستاجر)

اختلافات مالی

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۷۷۷۲۸۴۵۴ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

انواع اختلافات مالی عادی

اختلافات مالی عادی (بخش اول)
 • مطالبه خسارت به طور کلی (ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م)
 • مطالبه وجه اسناد تجاری بهادار مانند چک ، سفته ،برات اسناد عادی و … .
 • الزام به تنظیم سند رسمی ملک غیرمنقول.
 • الزام به تنظیم سند اتومبیل ( نظریه شماره ۴۸۷۱/۷-۲۹/۶/۱۳۷۷ اداره حقوقی دادگستری)، تلفن وکشتی،
 • ابطال سند مالکیت
 • ابطال سهام شرکت
 • ابطال قراردادعادی انتقال ملک مانند قولنامه و …
 • الزام به انتقال سهم یا شرکت
 • استرداد اموال منقول
 • دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم (موضوع بند۱ماده ۹ ق.آ.د.ک)
 • اختلاف ناشی از پیمان‌ها
 • ابطال عملیات اجرایی، اسناد لازم الاجرای مالی مانند چک و سفته
 • مطالبه سهم الشرکه
 • مطالبه بهای زمین تملیکی توسط دولت
 • الزام به ایفای تعهد مالی
 • اعتراض ثالث به دعاوی فوق
 • دعوای تخلیه ید از عین مستاجره یا مرهونه
اختلافات مالی عادی (بخش دوم)
 • ورود  ثالث به دعاوی فوق
 • تقابل به دعاوی فوق
 • دعاوی راجع به حقوق مالی مانند حق شفعه ،حق فسخ،ابطال معاماه و بی اعتباری سند
 • اعتراض به ثبت
 • مطالبه ثمن
 • اثبات اقاله یا الزام به حضور خوانده جهت اقاله
 • استرداد مبیع و ثمن
 • مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد
 • مطالبه وفای به شرط مشروط بر اینکه مورد معامله قابل ارزیابی باشد .
 • الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت
 • انحلال شرکت بازرگانی موضوع ماده ۱۹۹ ق.ث
 • بطلان شرکت به لحاظ فقدان شرایط انعقاد عقد
 • خلع ید (بند ج شق ۱۲ ماده ۴ ق.و.د.د)
 • الزام به تغییر چاه توالت و دستشوییو باغچه که موجب خسارت به ساختمان شده است.
 • مطالبه خسارت ناشی از نشت چاه و ترکیدن لوله آب و فاظلاب
 • قلع و قمع بنا در صورت اختلاف ئر مالکیت
 • دعوای ابطال ورقه لازم الاجرا راجع به منافع مورد مصالحه
اختلافات مالی عادی (بخش سوم)
 • مطالبه هزینه دادرسی و حق الوکاله (موضوع ماده ۵۱۵ ق.ا.د.م)
 • ابطال رای داور در صورتی که موضوع مال باشد.
 • دعاوی مربوط به حق تالیف، تصنیف و حق اختراع
 • دعوای مالکیت رای وحدت رویه شماره ۵۷۹-۲۸/۷/۱۳۷۱
 • اعتراض به تحدید حدود (نظریه شماره ۵۱۱۴/۷-۲۴/۱۱/۱۳۶۰ اداره حقوقی دادگستری)
 • دعوای افراز،تقسیم و فروش اموال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
 • ابطال صورتجلسه افراز در صورت اختلاف در مالکیت
 • دعوای بطلان تقسیم مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت
 • الزام به فروش مال مشاع در صورت اختلاف در مالکیت (ماده ۴ قانون افرازو ماده ۹ آیین نامه آن)
 • استرداد لاشه چک ، سفته و برات
 • درخواست صلح و سازش در امور مالی
 • دعوای مطالبه دیه به طرفیت وارث قاتل غیر عمد
 • دعوای برائت از پرداخت وجه الکفاله
 • دعوای ابطال اجاره نامه ملک مزروعی
 • اعتراض به عملیات اجرایی راجع به توقیف ملک معبن

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۷۷۷۲۸۴۵۴ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

انواع اختلافات مالی امور حسبی
 • تقسیم ترکه در صورت اختلاف در مالکیت

 • الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیت

 • مطالبه سهم الارث به طرفیت کسی که سهم الارث نزد اوست.

انواع اختلافات مالی موجر و مستاجر
 • مطالبه اجور معوق ( بند ۱۴ ماده ۴ ق.و.د.د )

 • مطالبه سرقفلی ( موضوع ماده ۶ الی ۱۰ ق.ر.م.ماده ۷۶ )

 • تعدیل و افزایش اجاره بها و مطالبه ما به التفاوت آن ( موضوع ماده ۴و۵ ق.ر.م.ماده ۵۶ )

 • مطالبه اجرت المثل (ماده ۵۰۱ ق.م و متده ۷ ق.ر.م ماده ۵۶ )

 • مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت به طور مسقل ( موضوع ماده ۱۵ و ۵۶ ق.ر.م بند ۱و۲و۳ )

موسسه حقوقی وکلای دادگستر پاسارگاد با بهره‌گیری از گروه وکلای متخصص و مجرب در مشاوره حقوقی مالی تلاش دارد تا با رفع دغدغه از موکلان محترم، با سرعت و دقت زیاد، اختلافات مالی محول شده از سوی آن‌ها را تا حصول نتیجه مدنظر پیگیری نماید.

خط پاسخگویی وکلای دادگستر : ۷۷۷۲۸۴۵۴ – ۰۲۱ (۲۰ خط ویژه)

درخواست مشاوره حقوقی

دسته بندی محصولات

سبد خرید